Logo

RSS Print

Egmont Fonden: 40 millioner til skilsmisseområdet

Hvert år oplever omkring 20.000 børn i Danmark, at deres forældre går fra hinanden. Skilsmisse er dermed en af de mest almindelige livskriser for danske børn. Egmont Fonden afsætter nu 40 millioner kroner til skilsmisseområdet for at skabe bedre vilkår for de børn og unge, hvis forældre er skilt. Visionen er, at intet barn skal føle sig alene med følgerne af forældrenes skilsmisse.

Hvert tredje barn i Danmark har fraskilte forældre. Selv om skilsmisser er helt almindelige i den danske befolkning, så er forældres skilsmisse stadig ofte en sorg for børnene og en livskrise, som ofte bliver overset af omverdenen. Til eksempel mister 13 % af alle børn af skilte forældre kontakten med enten deres far eller deres mor, ligesom hvert tredje barn af skilte forældre er involveret i en samværskonflikt ved statsforvaltningen. Egmont Fonden vil nu med en satsning på 40 millioner over 4 år skabe positiv forandring på området:

"I Egmont Fonden har vi et mål om, at intet barn skal føle sig alene med følgerne af forældrenes skilsmisse. Hvis vi skal nå det mål, er det afgørende, at flere børn bliver hørt, at flere forældre får større viden, og at flere voksne omkring barnet engagerer sig i at støtte barnet. Med det for øje investerer Egmont Fonden nu 40 mio. kroner i projekter, der skal vise vejen for fremtidens støtte til børn og unge med skilte forældre," siger Grethe Nymark, konst. leder i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Bedre vilkår for børn af skilte forældre

Egmont Fondens skilsmisseindsats er fokuseret omkring tre områder: Barnets stemme, forældreansvar og mobilisering af netværk. Børn og unge skal både høres og støttes før, under og efter forældrenes skilsmisse. Derudover skal forældrene rådgives og uddannes til at håndtere situationen, ligesom det også vigtigt, at også andre voksne end forældrene støtter børn, hvis forældre er skilt. En bedsteforælder, en slægtning, en forældre til klassekammeraten eller professionelle voksne som lærere og pædagoger er alle gode eksempler på voksne, som kan være centrale holdepunkter i disse børns og -unges liv.

Læs mere om Egmont Fondens indsats på skilsmisseområdet, deadlines for ansøgninger samt eksempler på tidligere støttede projekter inden for skilsmisseområdet på www.egmontfonden.dk