Logo

RSS Print

Cappelen og Damm fusjonerer

Det nye forlaget får navnet Cappelen Damm AS og vil ledes av Tom Harald Jenssen, som i dag er administrerende direktør i N.W. Damm & Søn.

Jenssen beskriver sammenslåingen som en historisk milepæl for norsk bokbransje:
-- De to forlagene kompletterer hverandre på en god måte. Den bredde og de muligheter Cappelen Damm får gjennom sammenslåingen, vil styrke forvaltningen av forfatternes rettigheter på alle plan. Sammenslåingen vil gi større slagkraft i markedet.

-- Godt og langsiktig redaksjonelt arbeid er den viktigste faktor for forlagets framgang. Det vil vi legge til rette for. Forlaget skal ha rom for alle sjangrer og forfattere. Vi vet at den gode relasjonen mellom forfatteren og hans eller hennes redaktør er utgangspunktet for alt godt forleggeri. Derfor skal vi vektlegge dette forholdet. Vi vil opprettholde små og store, innbyrdes uavhengige og selvstendige redaksjonelle miljøer som kan bidra til nærhet mellom forlag og forfatter. Gjennom nye enheter og imprints (merkenavn) ønsker vi å tilrettelegge for alle typer litteratur – uansett opplagstall, sier Jenssen.
--Vi ønsker dessuten å ta nye grep for å øke backlist-salget og oppretter derfor en egen enhet for denne virksomheten.

-- Cappelen Damm skal være best på salg og markedsføring, uavhengig av sjanger og uavhengig av om bøkenes potensielle leserkrets er stor eller liten. Det nye forlaget har adgang til alle salgskanaler, både bokhandel, bokklubb og Internett og til massemarked gjennom Bladcentralen og Interpress, forteller Jenssen. – Når forfatteren er ferdig med sin bok, må han eller hun kunne være trygg på at den når sitt publikum enten boken har 500 eller 50.000 lesere.

Bokhandelkjeden Tanum, som Damm kjøpte sommeren 2006, vil inngå i fusjonen som heleid datterselskap. Cappelen Damms fusjonerte bokklubber vil i tillegg bruke "Tanums Bokklubber" som overordnet betegnelse for bokklubbaktivitetene i forlaget.

Fusjonsarbeidet vil starte så snart det er praktisk mulig, og det tas sikte på at forlagene skal være samlokalisert i løpet av 2009.

Det nye forlaget blir eid i fellesskap av Bonnier og Egmont (50/50) og får et meget kompetent og engasjert styre. Styrets leder blir Maria Curman, administrerende direktør (VD) i Bonnier Books. Steffen Kragh, som er konsernsjef i Egmont, vil også sitte i styret for det nye forlagshuset.

-- Fusjonen skaper en mer likeverdig konkurransesituasjon og et mer aktivt norsk bokmarkedet, sier Maria Curman.

-- Både Bonnier og Egmont er langsiktige aktører. Gjennom vårt partnerskap ønsker vi å skape de beste forutsetninger for at Cappelen Damm blir Norges viktigste forlag, sier Steffen Kragh fra Egmont.

Det inviteres til pressekonferanse hvor man kan møte administrerende direktør Tom Harald Jenssen, styreleder i Cappelen Damm og administrerende direktør (VD) i Bonnier Books Maria Curman samt styremedlem og konsernsjef i Egmont Steffen Kragh.

Tid: 11.06.2007 kl 11.00
Sted: Presseklubben i Oslo, Øvre
Slottsgate 23 (inngang Karl Johans gate)
Kontaktperson: Tom Harald Jenssen
Henvendelser via Tom Dahl, tlf +47
930 66 370

Om Cappelen
J. W. Cappelens Forlag AS, Norges eldste forlag, ble grunnlagt i 1829 og er i dag et av landets ledende forlagshus. Forlaget består av fire virksomhetsområder, Cappelen Undervisning, Cappelen Litteratur, Cappelens Bokklubber og Sentraldistribusjon ANS.

Om Damm
N.W. Damm & Søn AS ble grunnlagt i 1843 og eies i dag av Egmont. Forlaget dekker alle sjangere – fra barnebøker, faktabøker og oppslagsverk til skjønnlitteratur, skolebøker og læremidler. I 2006 ble bokhandelkjeden Tanum en av de nye aktivitetene som inngår i Damm, som dermed ble Norges tredje største forlagsgruppering.