Logo

RSS Print

Børn på sommerskole lærer for livet

Egmont Fondens nye flagskibsprojekt, Lær for Livet, afholder i disse dage sin første sommerskole, hvor anbragte børn får et fagligt skub i den rigtige retning.

  • Lær for Livets sommerskole

    Lær for Livets sommerskole

I disse dage deltager 19 børn i den første sommerskole under Egmont Fondens projekt Lær for Livet. Børnene, som er mellem 10 og 13 år, er til hverdag anbragt uden for hjemmet, og det har mange alvorlige konsekvenser. Ikke mindst fagligt. Derfor får de nu en hjælpende hånd på et to ugers ophold på Snaptun Efterskole ved Juelsminde, hvor de er en del af et intensivt læringsløft gennem undervisning, der tager udgangspunkt i den nyeste viden og i hvert enkelte barns læringsstil.

På sommerskolen bliver børnene undervist i læsning, matematik, dansk og personlig samt social udvikling ca. otte timer om dagen. Undervisningen er tilrettelagt det enkelte barn. For eksempel er det et gennemgående træk for børnene på årets camp, at de lærer bedst gennem bevægelse.

"Det har overrasket os positivt, hvor engagerede og motiverede børnene er for at lære, når undervisningen tilpasses deres individuelle måde at lære på. Selv med ca. otte timers undervisning om dagen opretholder de gejsten og interessen. Det er imponerende. For eksempel har en af drengene, der tilsyneladende havde læsevanskeligheder, da han kom, nu læst knap 2000 sider," siger Illa Westrup Stephensen, direktør for Lær for Livet.

Sommerskolen markerer samtidig, at Egmont Fondens flagskibsprojekt, Lær for Livet, nu for alvor er gået i gang. Projektet blev præsenteret i maj sammen med en undersøgelse lavet af Rambøll. Den viste blandt andet, at fokus på at udvikle anbragte børns faglige kompetencer bliver skubbet i baggrunden gennem deres opvækst. Det skal Lær for Livet lave om på, så de anbragte børn får samme muligheder som alle andre.

Lær for Livet inkluderer også en mentorordning, hvor hvert barn følges af én voksen, som skal hjælpe ift. lektier og skolegang. Det hele understøttes af et dialog- og kompetencecenter, der skal sikre rådgivning og formidling af viden om anbragte børns læring.

Lær for Livet er støttet med 40 millioner kroner af Egmont Fonden og skal over de næste seks år hjælpe 1000 børn fagligt, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse.