Logo

RSS Print

Året der gik i TV 2 Gruppen 2010

Alf Hildrum, adm. direktør, om 2010 i TV2 Gruppen.

HVORDAN VIL DU BESKRIVE 2010?
2010 ble et år med store kontraster for TV 2. Året ble økonomisk sett (driftsresultatet) det beste i TV 2s historie. Reklamemarkedet økte i annet halvår, og har bidratt til veksten i omsetning og driftsresultatet. Og vi har hatt en betydelig vekst på nye medieplattformer. Samtidig fortsetter hovedkanalen å tape markedsandeler. Konkurransen om seerne er blitt langt mer utfordrende, og i likhet med i øvrige skandi-naviske markeder skjer det en oppsplitting av seerne på mange kanaler. For å møte denne utfordringen hadde vi en vellykket lansering av en ny reklamekanal rettet mot den kvinnelige og yngre del av seer-massen. Vi kjøpte også rettighetene til å vise Premier League de kommende tre sesongene, og det har vært en positiv start på prosjektet. Til tross for nedgangen i seertall på hovedkanalen, hadde vi et svært godt nyhetsår og preget det norske mediebildet med store nyheter om vesentlige samfunnsmessige forhold.

HVAD VAR DEN STØRSTE UDFORDRING?
Den største utfordringen var å bearbeide virkningene av de megetomfattende kostnadskutt som vi gjennomførte i 2008 og 2009. Jeg er imponert av hvordan medarbeiderne har tacklet en mye tøffere hverdag, men det har skapt slitasje i organisasjonen. Vi har derfor tatt betydelige grep for å bedre arbeidsmiljø og samarbeidet i TV 2, noe jeg håper skal gi resultater i år.

HVAD FORVENTER DU AF 2011?
Vi arbeider intenst for å stanse nedgangen for hovedkanalen, og det er kanskje vår største utfordring i år. Det er fortsatt positiv utvikling for reklamemarkedet, noe som gir tro på at de økonomiske resultatene blir rimelig gode også i 2011. Og så venter jeg at veksten på nye medieplattformer fortsetter. Vi har lansert flere apps og vi legger til grunn gjennombrudd for mobile terminaler. Snart vil 25 % av den norske be-folkning ha tilgang til iPad og andre mediebrett, og mediekonsumet vil flytte seg raskt. TV 2 flytter med, og nesten utelukkende med betaltjenester. Derfor tror vi på vekst også i inntektsstrømmene fra kunder på nye plattformer.