Logo

RSS Print

Året der gik i Egmont Magazines 2010

Torsten Bjerre Rasmussen, koncerndirektør, om 2010 i Egmont Magasiner.

HVORDAN VIL DU BESKRIVE 2010?
Der har været mange positive begivenheder i 2010. Der har været fokus på at høste gevinsterne af de tidligere gennemførte restruktureringer, ligesom vi endelig oplevede en bedring på annoncemarkedet.

2010 var også et år med fokus på at fastlægge en ny strategi på det digitale område og iPad'ens indtog var den store nyhed for hele mediebranchen. Det er glædeligt, at de digitale indtægter nu stiger, så vi nu begynder at generere indtægter af betydning på nye områder som f.eks. e-handel. Vi har også opnået gode resultater både i Danmark og Norge, ligesom vi i Sverige har igangsat en række strukturelle tiltag, der giver grund til optimisme her ved indgangen til det nye år. Personligt finder jeg det også afgørende, at vi har fået etableret en egentlig divisionsledelse, der skal sikre et tættere tværgående samarbejde i divisionen. Derfor glæder jeg mig også over, at vi allerede er godt i gang med at etablere blade på tværs af landene ved hjælp af et tæt samarbejde redaktionerne imellem.

HVAD VAR DEN STØRSTE UDFORDRING?
Den største udfordring er uden sammenligning, at ugebladsmarkedet generelt falder i størrelsesordenen fem til syv %. Det konstante pres på oplaget har – og vil fortsat – bevirke, at vi løbende skal effektivisere for også at få plads til udvikling af nye produkter ligesom vi via vores stærke mærkevarer skal etablere nye typer af relationer med vores kunder.

HVAD FORVENTER DU AF 2011?
Konkurrenterne vil konstant udfordre vores markedspositioner, akkurat ligesom vi vil udfordre deres. Uanset om vi udfordrer eller bliver udfordret, så vil kvalitetsindhold altid være vores  undament. Der må forventes flere printlanceringer de kommende år efter nogle afdæmpede år, og vi skal være parat både til at forsvare og udfordre. Jeg forventer, at 2011 bliver året, hvor vi for alvor lægger grundstenene til de udvalgte vertikaler i Norge, altså hele emneområder vi ønsker at 'eje' på flere medieplatforme. Samtidig forventer jeg, at 2011 bliver året, hvor vi får betydelige erfaringer med iPad og får et klarere billede af, hvor stort forretningspotentialet er.