Logo

RSS Print

Året der gik i Cappelen Damm 2011

Tom Harald Jenssen, adm. direktør, om 2011 i Cappelen Damm.

  • Foto: Steen Brogaard

    Foto: Steen Brogaard

Hvordan vil du beskrive 2011?

2011 var nok et godt år for Cappelen Damm-konsernet som ytterligere styrker sin posisjon i det norske bokmarkedet. For første gang oppnår vi 10 pct. resultatmargin (EBITDA) – det gir et solid grunnlag for offensiv satsing innen alle utgivelsesområder og rom for fortsatt utvikling av digital infrastruktur og digitale produkter både for undervisningsmarkedene og for det generelle bokmarkedet.

Forleggerforeningens Bransjestatistikk for 2010 viser at Cappelen Damm nå er større enn Aschehoug og Gyldendal til sammen innen allmennmarkedet. Forlagets forfattere vant i 2011 tre av fem mulige Bragepriser samt en rekke andre prestisjefylte litterære priser. Over 300 Cappelen Damm titler er i 2011 solgt for oversettelse til utenlandske forlag.

I desember kjøpte Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Oppkjøpet er med på å legge en god plattform for videre vekst og utvikling innen læremidler rettet mot akademisk og annen høyere utdanning.

Totalmarkedet for norske e-bøker i 2011 var anslagsvis 26 -27 000 bøker. Cappelen Damms nettsted Digitalbok.no oppnådde ca. 55 pct. markedsandel. Markedet er mao fortsatt beskjedent, men det har begynt å bevege seg.

Hvad var den største udfordring?

Den største utfordring for Cappelen Damm og hele norsk bokbransje er å ta vare på bransjestrukturen med faste bokpriser og fritak for m.v.a. Bransjesystemet er under kraftig politisk press.

Hvad forventer du af 2012?

Totalmarkedet vil være svakt nedadgående. Omsetningen av digitale produkter stiger, men vil fortsatt utgjøre en liten andel av den totale bokomsetningen. Det blir krevende for Cappelen Damm-konsernet å kompensere for tapet av Tanum Gardermoen. Flyplassbutikken er fra årsskiftet overtatt av ARK/Gyldendal.