Logo

RSS Print

Året der gik i Cappelen Damm 2010

Tom Harald Jenssen, adm. direktør, om 2010 i Cappelen Damm.

HVORDAN VIL DU BESKRIVE 2010?
2010 var nok et godt år for Cappelen Damm og et bra år for norsk bokbransje selvom de store bestselgere glimret med sitt fravær. Etter flere år med framgang på et særdeles høyt totalt nivå, viser bokmarkedet i Norge en nedgang i 2010. Ordningen med gratis skolebøker innen videregående skole har redusert boksalget vesentlig, tilsvarende har nedgangen i bokklubbmarkedene satt sitt negative preg på totalmarkedet selv om medlemsmassen nå kan se ut til å ha stabilisert seg. I dette bildet har Cappelen Damm, også i 2010, resultatfremgang og oppnår for første gang en resultatgrad på 7,5 %. 2010 var ellers kjennetegnet av stor aktivitet og framtidsrettete investeringer både innen digitalisering og i nye logistikkløsninger for fysiske bøker.
Forlagets forfattere har også i 2010 vunnet nasjonale og internasjonale, prestisjetunge priser. Cappelen DammforfatterenBeate Grimsrud er nominert til Nordisk Råds Litteraturpris.

HVAD VAR DEN STØRSTE UDFORDRING?
Etter intenst arbeid fra mange hold, registrerte vi med stor glede at Regjeringen før jul forlenget Bokavtalen med 4 nye år. Bokavtalen sikrer blant annet fastpris på bøker i Norge. Forbedret lønnsomhet i fallende marked er bekreftelsen på at effektiviseringen i kjølvannet av fusjonen mellom Cappelen og Damm hyar vært vellykket.

HVAD FORVENTER DU AF 2011?
Totalmarkedet stabiliserer seg på 2010-nivå. Omsetningen av digitale produkter stiger, men vil fortsatt utgjøre en beskjeden andel av den totale omsetningen. Jeg forventer videre at vi ved
neste årsskifte skal se konturene av en tydeligere netthandelsposisjon for Cappelen Damm. I den sammenheng vil investeringene i ny logistikkløsning kunne spille en viktig strategisk rolle. Cappelen Damm skal ha ytterligere forbedret resultatgrad i 2011.