Logo

RSS Print

Alvorligt syg – men først og fremmest ung

Psykosocial indsats for unge med alvorlig, kronisk eller livstruende sygdom.

Alvorligt syge unge er ekstremt sårbare og belastede af sygdom, behandling, indlæggelser og den sociale isolation, det indebærer. Et nyt center på Rigshospitalet skal skabe de bedste rammer for, at alvorligt syge unge kan udvikle sig og leve et ungdomsliv med de tanker, følelser og interesser, der hører med.

På hospitaler findes ingen ungdomsafdelinger. Unge patienter behandles enten i børneafsnit eller i medicinske afsnit, hvor medpatienterne er voksne, ofte ældre mennesker. De unge, som i forvejen er ekstremt sårbare som følge af deres sygdom, føler ofte stor ensomhed. Deres udvikling og ønske om et helt normalt ungdomsliv begrænses voldsomt.

Ungdomsmedicinsk Videnscenter er oprettet med støtte fra Egmont Fonden. Centret arbejder for at skabe bedre forhold for unge patienter og engagere de unge aktivt i deres egen behandling. Ud over en cafe og aktiviteter for de unge, har hospitalet tilknyttet socialpædagoger, som de unge patienter kan tale med og støtte sig til.

Senest har Egmont Fonden støttet projektet Et godt ungdomsliv trods alvorlig sygdom. Projektet undersøger og dokumenterer den metode, som socialpædagogerne på centret benytter. Målet er at skabe langt større trivsel for de unge. Langsigtet skal projektet lægge fundamentet for, at metoderne forankres på Rigshospitalet og andre hospitaler i Danmark, og at der fremover forskes videre i det socialpædagogiske arbejde for unge på hospitaler.

Det skønnes, at mindst hver tiende unge i Danmark lever med en kronisk lidelse. Antallet af unge patienter er stigende. Centret har også fået støtte fra Oak Foundation.