Logo

RSS Print

Egmont Harald Petersen

Historien om Egmont begynder med historien om en handlekraftig og visionær ung mand: Egmont Harald Petersen.

  • Egmont Harald Petersen ved sit skrivebord

    Egmont Harald Petersen ved sit skrivebord

En drøm bliver til virkelighed, da den 17-årige typograf Egmont Harald Petersen i 1878 med et pantebrev fra sin mor køber en håndpresse, en såkaldt "fluesmækker", der er en hånddreven og simpel trykmaskine. Hans mor havde som enlig forsørger pantsat alle sine ejendele for at skaffe den. Herved får Egmont mulighed for at starte sit eget trykkeri – P. Petersens Bogtrykkeri – i moderens køkken. Det trykkeri, som i dag har udviklet sig til Danmarks største mediekoncern, Egmont.

Som nyuddannet typograf har den unge Egmont ikke gode udsigter til at finde et job. På daværende tidspunkt er hver 10. typograf arbejdsløs, men Egmont vil ikke gå ledig. Han tager sagen i egen hånd og begynder at trykke visitkort, faktura, brevpapir og lignende på "fluesmækkeren" hjemme i køkkenet. Egmont er i gang, den lille enmandsvirksomhed udvikler sig og snart udvides forretningen også til at trykke bøger og blade. Købet af "Damernes Blad" i 1901 (fra 1904 "Hjemmet") sætter for alvor gang i bladproduktionen, der hurtigt får filialer i Norge og Sverige.

Egmont Fonden etableres

På baggrund af sin opvækst med trange kår skrev Egmont Harald Petersen i sit testamente, at en del af virksomhedens overskud skulle “anvendes til filantropiske formål eller lignende måls fremme”. Testamentet blev udfærdiget den 5. maj 1914 – Egmont døde senere samme år, 53 år gammel.

Seks år senere – I 1920 – blev Egmont Harald Petersens ønske en realitet, da hans kone Elisabeth og deres fem børn etablerede Egmont Fonden. Formålet var dengang at mildne konsekvenserne af den uafrysteligt påtrængende fattigdom.

Gennem næsten 100 års virke har vi bevaret kernen i den oprindelige tanke, nemlig at hjælpe de mest sårbare i samfundet. I dag, efter mere end 2,7 milliarder uddelte kroner, er fattigdom, social udsathed og afsavn således stadig de centrale omdrejningspunkter for Egmont Fondens almennyttige aktiviteter. 

Kgl. Hofbogtrykker

Allerede i 1880 er pladsen i moderens køkken blevet for trang, og de følgende år flytter trykkeriet til stadigt større lokaler. Egmont køber flere maskiner, ansætter flere medarbejdere og bliver kendt i hele Danmark som den unge, dygtige trykker, der leverer kvalitetsprodukter.

For at holde sig ajour med den teknologiske udvikling i typografindustrien rejser Egmont ofte til udlandet, og han er banebrydende med nye trykmetoder helt frem til sin død. I 1892 trykker Egmont som den første i Danmark et billede i farvetoner.

Det er også i den periode, at Egmont får tilnavnet "KunstPetersen", høster anerkendelse i branchen for sit fine arbejde og får det fornemme prædikat Kgl. Hofbogtrykker, en titel virksomheden stadig bærer.

"Hjemmet"

I 1902 køber Egmont "Damernes Blad", som 2 år senere ændrer profil og layout og bliver et familieugeblad under den nye titel "Hjemmet". Egmont løfter oplaget fra 2.000 til 100.000 eksemplarer fra overtagelsen i 1902 og frem til 1912.

Gutenberghus

De mange aktiviteter og trykkeriets fortsatte vækst kræver sin plads. I 1911 beslutter Egmont Harald Petersen at opføre et stort trykkeri og bladhus ved Kongens Have midt i København.

Egmont Harald Petersen dør d. 5. august 1914 og når ikke selv at se det nye hus, der står færdigt i september samme år. Huset får navnet Gutenberghus opkaldt efter bogtrykkerkunstens opfinder Johann Gutenberg. Gutenberghus bliver også virksomhedens nye navn.

Ved sin død i 1914 efterlader Egmont Harald Petersen sig en solid virksomhed i konstant vækst. Og trods sin enorme størrelse viser det sig imidlertid hurtig, at rammerne i Gutenberghus ikke kan følge med udviklingen i trykkeriet og bladhuset.

Virksomheden kræver endnu mere plads, og i 1928 indvies det andet Gutenberghus i Vognmagergade. Her har Egmont fortsat sit hovedkontor den dag i dag.

Et smukt eventyr

I en nekrolog i Hjemmet sammenfatter Valborg Andersen, redaktør på "Hjemmet", Egmont Harald Peterssens liv sådan her:

"Egmont H. Petersens liv blev et smukt eventyr – eventyret om den fattige dreng, der gennem arbejde, dygtighed og uangribelig hæderlighed nåede frem i rækken af sit lands bedste mænd."