Logo

RSS Print

Egmonts historie

Egmont blev grundlagt i 1878 i en ydmyg lejlighed i København og er i dag Danmarks største mediekoncern. Egmont er en erhvervsdrivende fond – det betyder, at overskuddet går til tilbage til virksomheden eller til støtte til udsatte børn og familier. Siden 1920 har vi uddelt over 2,9 mia. kr. til udsatte børn og unge.

Historien om Egmont begynder i en lille ydmyg lejlighed i et københavnsk brokvarter i 1878. Med støtte fra sin mor, Petrine, får den unge typograf, Egmont Harald Petersen, mulighed for at købe en håndpresse, en såkaldt "fluesmækker", der er en hånddreven og simpel trykmaskine. Hans mor havde som enlig forsørger pantsat alle sine ejendele for at skaffe den. Herved fik Egmont mulighed for at starte sit eget trykkeri – P. Petersens Bogtrykkeri – i moderens køkken. Det trykkeri, som i dag har udviklet sig til  mediekoncernen  Egmont.Egmont er i gang og den lille enmandsvirksomhed udvikler sig. Fra at trykke visitkort, faktura, brevpapir og lignende begynder Egmont også at trykke bøger og blade. Købet af "Damernes Blad" i 1901 (fra 1904 "Hjemmet") sætter for alvor gang i bladproduktionen, der hurtigt får filialer i Norge og Sverige.

Egmont Fonden etableres

På baggrund af sin opvækst med trange kår skrev Egmont Harald Petersen i sit testamente, at en del af virksomhedens overskud skulle “anvendes til filantropiske formål eller lignende måls fremme”. Testamentet blev udfærdiget den 5. maj 1914 – Egmont døde senere samme år, 53 år gammel.

Seks år senere – I 1920 – blev Egmont Harald Petersens ønske en realitet, da hans kone Elisabeth og deres fem børn etablerede Egmont Fonden. Formålet var dengang at mildne konsekvenserne af den uafrysteligt påtrængende fattigdom.

Barnets rolle i familien og i samfundet har forandret sig siden 1920. Barndommen, måden vi varetager børn på, samfundsmæssige vilkår og familiære problemstillinger og behov har ændret sig. Det samme har Egmont Fonden.

Men gennem næsten 100 års virke har vi bevaret kernen i den oprindelige tanke, nemlig at hjælpe de mest sårbare i samfundet. I dag, efter mere end 2,7 milliarder uddelte kroner, er fattigdom, social udsathed og afsavn således stadig de centrale omdrejningspunkter for Egmont Fondens almennyttige aktiviteter. 

Gutenberghus

De mange aktiviteter og trykkeriets fortsatte vækst kræver sin plads. I 1911 beslutter Egmont Harald Petersen at opføre et stort trykkeri og bladhus ved Kongens Have midt i København. Huset får navnet Gutenberghus opkaldt efter bogtrykkerkunstens opfinder Johann Gutenberg – Gutenberghus bliver også virksomhedens nye navn.

Ved sin død i 1914 efterlader Egmont Harald Petersen sig en solid virksomhed i konstant vækst. Og trods sin enorme størrelse viser det sig imidlertid hurtig, at rammerne i Gutenberghus ikke kan følge med udviklingen i trykkeriet og bladhuset. Virksomheden kræver endnu mere plads, og i 1928 indvies det andet Gutenberghus i Vognmagergade. Her har Egmont fortsat sit hovedkontor.

International ekspansion

Efter 2. Verdenskrig begynder Gutenberghus at sprede sine aktiviteter i den øvrige verden. Det begynder i de tysktalende lande og i 1980erne etablerer virksomheden sig i Storbritannien.

Gutenberghus er efter Murens fald i 1989 hurtig til at se mulighederne på de nye østeuropæiske markeder. Virksomheden etablerer sig i bl.a. Ungarn og det daværende Tjekkoslovakiet og Sovjetunionen og siden også i andre østeuropæiske lande som Polen, Letland, Estland, Litauen, Bulgarien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien og Ukraine.

Grundlægger Norges førende kommercielle tv-kanal

Det er dog ikke kun mulighederne på de nye markeder, der optager Gutenberghus i 80erne og 90erne.

I 1984 etablerer Gutenberghus og Nordisk Film, i samarbejde med Aller og danske dagblade, WeekendTV, forløberen for det senere TV2. Med erfaringerne fra WeekendTV kunne man i 1992 sammen med en række partnere etablere TV 2 Gruppen Norge, den førende kommercielle tv-kanal i Norge. Egmont er i dag eneejer af tv-stationen.

I 1992 skifter virksomheden navn fra Gutenberghus til det nuværende Egmont.

Film, spil og biografer

I 1992 fusionerer Egmont og Nordisk Film og dermed får Egmont udbredt sine aktiviteter til også at omfatte filmproduktion, – distribution og – forevisning.

Nordisk Film er Nordens førende elektroniske underholdningsleverandør. Biografer i Danmark og Norge, salg og distribution af PlayStation spil og – konsoller, studier og tekniske faciliteter bidrager til Nordisk Films brede engagement i mediebilledet.

Digitale forretninger

I slutningen af 80erne begynder Egmont at afsøge de nye muligheder på nettet, og i dag står koncernen bag en række førende nordiske e-commerce-virksomheder, gaming-selskaber, marketing services og e-sport.

Faglig stolthed og store visioner

Egmonts udvikling fra et køkkenbordstrykkeri til en førende nordisk mediekoncern er baseret på udvikling, innovation og kreativitet. 

Den faglige stolthed og det store udsyn, som præger grundlæggeren Egmont Harald Petersen, er blevet et særkende for Egmont og nøgleordene i mediekoncernens 140 år lange historie.