Logo

RSS Print

Egmont hjælper børn og unge

Egmont er en fond. Hele vores overskud bliver enten geninvesteret i at udvikle vores medier eller går til  aktiviteter, der skal hjælpe børn og unge til et bedre liv. 

Hvert år bliver op mod 100 mio. kroner doneret gennem Egmont Fonden i Danmark og Norge til indsatser, der er målrettet børn og unges læring og livsduelighed.

For eksempel er der i 2018 uddelt 6,4 mio. kroner til Red Barnets Småbørnsklubber, der skal give forældre redskaber til at understøtte deres børns trivsel og positive udvikling. Et andet eksempel er det ti-årige signaturprojekt Lær for livet, hvor anbragte børn kommer på læringscamp og får en personlig mentor. 

I 2018 var Egmonts årstema ordblindhed, og der er øremærket 20 mio. kr. til ordblindeindsatser. Egmont Rapporten 2018 introducerede helt nye data, der viste, at ordblindhed er en væsentlig barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og Egmont Fonden afholdt et Børnetopmøde, hvor børnene formulerede anbefalinger til beslutningstagere om, hvordan man kan styrke støtten til ordblinde børn og unge.