laptop-computer-writing-work-hand-screen-871986-pxhere.com

Digitalt program skal give støtte til familier med ADHD

21.01.2019

Forældre til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder får gennem et nyt online læringsprogram mulighed for at få viden, strategier og redskaber til den svære hverdag.

Forældre til børn med ADHD og lignende vanskeligheder er tit på overarbejde for at få dagligdagen til at hænge sammen. Barnets udfordringer kræver, at forældrene hele tiden er på forkant og hjælper barnet med at bevare overblikket i hverdagen og styre uden om konflikter.

ADHD-foreningen tilbyder nu en digital hjælp til disse forældre:

”I ADHD-foreningen bliver vi dagligt kontaktet af forældre, som har brug for hjælp til hverdagen, og som kæmper hårdt for at få familien i trivsel. Vi har ofte stået på sidelinjen og set desperate familier vente på redskaber og tiltag til at hjælpe sig selv og deres familie. Det er ubærligt, når tiden går, og vi kan se, at situationen i familien forværres. Derfor har det været vigtigt for ADHD-foreningen at få et lettilgængeligt, billigt og dansk forældreprogram. Og nu er det her endeligt”, fortæller ADHD-foreningens direktør, Camilla Louise Lydiksen.

Læringsprogrammet hedder ’KiK Nu!’ og er støttet af Egmont Fonden med 4,78 millioner kroner. Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, udtaler:

”Børn med ADHD er en udsat gruppe, der har stor risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Børnene har derfor brug for meget forældrestøtte. Egmont Fonden håber, at vi med det nye online læringsprogram kan nå ud til markant flere familier, så hverdagen bliver bedre og fremtiden lysere for børnene”. 

Digitalt redskab kan tilgås når som helst
Hidtil har ADHD-foreningen oplevet, at efterspørgslen på forældreprogrammer, som kan give viden og redskaber til de hårdt pressede forældre til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder, ikke er blevet mødt. Det har haft stor betydning, hvor i landet familierne har været bosat, samt hvorvidt barnet har haft en diagnose eller ej. Derudover har der været lang ventetid på de gængse forældretræningsprogrammer. 

Derfor har det været vigtigt for ADHD-foreningen, at så mange som muligt kan få mulighed for at deltage i ’KiK Nu!’. Det digitale program gør, at det ikke er den geografiske placering, der bestemmer, om man kan deltage eller ej.

”Alle kan melde sig og gennemgå forløbet helt uden ventetid, ventelister eller krav om diagnose. Det kommer til at betyde meget for familierne”, siger Tina Vaarning, som er projektleder på ’KiK Nu!’, og tilføjer, at alle har mulighed for at starte på ’KiK Nu!’ på alle tider af døgnet samt gennemgå modulerne på pc, tablet eller mobil. 

Forældre får større forståelse for børnenes mistrivsel
En hverdag med færre konflikter og mere overskud er målet med ’KiK Nu!’, da børn med ADHD tit får lavt selvværd, fordi de ofte får skæld ud for noget, som de reelt ikke kan gøre for. Jo længere tid børnene mistrives og oplever, at de er forkerte, des større negativ indflydelse får det på deres selvværd og deres trivsel.

Gennem læringsprogrammet får forældrene blandt andet viden om ADHD og de udfordringer, som barnet har, når ADHD forstyrrer overblikket, håndtering af følelser og evnen til at aflæse de sociale spilleregler. Derudover får forældrene også strategier og redskaber til at støtte op om deres barn for at mindske de udfordringer, som ADHD giver i hverdagen.

Ask er en af de forældre, som gennem ADHD-foreningens forældretræningsprogram har fået en forståelse for sit barns vanskeligheder. Han er far til en dreng med ADHD, og udover en ny forståelse har han sammen med sin kone også fået strategier og redskaber til at støtte op om deres barn, hvilket har gjort, at de oplever mere ro og overskud i hverdagen.

I læringsprogrammet er det muligt at møde Ask og fem andre forældre. De giver hver især indblik i deres hverdag med ADHD, og hvad de har gjort for, at deres barn med ADHD eller lignende vanskeligheder trives bedre. Forældrenes udsagn bliver fulgt op af viden og strategier, som præsenteres gennem cases, tekst, animationer og opgaver. 

I alt består ’KiK Nu!’ af 12 moduler á 20 minutter. Modulerne kan tages med et interval på fem dage, og mellem modulerne kan strategierne afprøves derhjemme. For at opnå den bedste læring er der tilknyttet en SMS-service med inspiration samt en chat, hvor deltagerne kan chatte med en konsulent fra ADHD-foreningen eller erfaringsudveksle med andre deltagere. Derudover er sproget letforståeligt, og størstedelen af teksten er speaket. Prisen for at deltage i læringsprogrammet er holdt på 100 kroner for det samlede forløb, så alle kan have råd til at deltage.

Alle, der vil deltage i KiK Nu!, kan begynde forløbet på: https://www.prologio.com/courses/adhd-foreningen/kik-nu