colourbox1194258-web

Digital matematik fra Danmark til Norge

11.10.2017

Undervisningsforlaget Alinea sælger digitalt undervisningsmateriale til TV 2 Skole i Norge. Og digitale undervisningsmaterialer er fremtiden, mener både forlag og TV 2.

Brøker, ligninger og procentregning ligner hinanden – om du sidder og sveder over opgaverne i Trondheim eller Tønder. Bortset fra sproget er de grundlæggende elementer ens fra land til land, og derfor giver det god mening, at undervisningsforlaget Alinea nu indleder et samarbejde med TV 2 Norge om salg af digitalt undervisningsmateriale.

Det er TV 2s undervisningsportal, TV 2 Skole, der har købt indhold fra Alineas matematiksystem MaxiMat, et digitalt læremiddel til matematik i grundskolen. Og hos Alinea er forlagsdirektøren rigtig glad for handlen med TV 2 Skole:    

”Vi har en kæmpe satsning i Danmark på digitale læremidler, og internationalt er Danmark meget langt fremme, blandt andet fordi vi har haft en støttepulje fra staten, der har accelereret udviklingen. Hos Alinea har vi løbet rigtig stærkt, og vi er glade for, at den værdi, vi har skabt, også kan bruges af andre, og at vi kan tjene penge på det,” siger forlagsdirektør Cliff Hansen fra Alinea om samarbejdet.   

Norske TV 2 Skole er både et forlag og en nyhedskanal, der laver ugentlige nyhedsudsendelser til børn, unge, voksne og asylansøgere og flygtninge. Og TV 2 Skole producerer også specialtilpassede læremidler.   

”Vi udvikler selv nye læremidler i matematik. Det er såkaldt 'adaptive læremidler', hvor det indhold, som eleverne får, passer de til svar, elever giver. Men projektet har ikke midler nok til at producere et fuldstændigt indhold med opgaver og aktiviteter. Derfor er vi glade for, at vi fik mulighed for at købe indholdet fra MaxiMat,” siger Yngvar Nordberg, daglig leder hos TV 2 Skole.   

TV 2 Skole køber tekst, illustrationer og animationer til matematik for de ældste elever. Og indholdet fra MaxiMat passer godt sammen med TV 2 Skoles projekter og krav, siger Yngvar Nordberg:   

”Det skal passe til elever, der kæmper med matematikken og har brug for en praktisk indgang til emnerne. Det er ikke mængden af opgaver, der er vigtigst, men måden opgaven er formuleret på,” siger Yngvar Nordberg. 

Samarbejdet går begge veje
TV 2 Skole har allerede flere andre digitale læremidler i sin portefølje, og her var der også noget, som Alinea fandt interessant.   

”TV 2 Skole har også lavet undervisningsmateriale primært inden for kristendom og religion med animationer, som passer rigtig godt ind hos os. Derfor har vi lavet en aftale om, at vi skal købe noget af deres materiale indenfor religion,” siger Cliff Hansen.    

En aftale som Yngvar Nordberg også er begejstret for: 

”Vi tror på et bredt samarbejde med Alinea. Sprogene er meget ens, pædagogikken er meget ens, og jeg tror, at kulturerne kan berige hinanden,” siger han.    

På længere sigt håber Cliff Hansen, at samarbejdet med TV 2 Skole kan udvikle sig endnu mere, og at der også er mulighed for at lave lignende samarbejder med andre forlag i resten af verden. Konkret er Alinea også i gang med at sælge matematikindhold til et stort svensk forlag. 

Digital undervisning er fremtiden
Gode digitale læremidler giver eleven mulighed for at løse opgaver på nye måder, som inddrager og engagerer og dermed styrker læringen. Og digitale læremidler er fremtiden.    I Norge kommer det store slag om skolemarkedet til at stå i årene efter 2019, hvor der kommer nye læringsplaner til grundskolen. TV 2 Skole satser på at vinde en stor del af det digitale marked, men det kræver, at de hurtigt udvikler deres portefølje, så de er store på markedet. Det tager tid og ressourcer at udvikle undervisningsmateriale af høj kvalitet, så derfor er det en effektiv måde at købe indhold, der allerede er produceret og bare skal oversættes.

”Nyhedskulturen og forlagskulturen passer rigtig godt sammen indenfor uddannelsesområdet, og her har Egmont helt unikke muligheder for at få succes i konkurrencen om skolemarkedet,” siger Yngvar Nordberg.   

I Danmark er Alinea i gang med at strømline alt sit digitale indhold i portaler, der skal gøre det nemt og brugervenligt for både lærere og elever, der vil opleve et ens udtryk på alle digitale enheder. Til januar 2018 skal Alinea være dækkende i alle fag i grundskolen på en fælles portal. At Danmark og Alinea internationalt er så langt fremme, når det kommer til digitale læremidler, skyldes blandt at staten har investeret 500 millioner i området i en periode over fire år.    

”I Danmark er det samlede marked til læremidler i grundskolen på omkring 300-350 millioner kroner. Omkring 200 millioner om året går til digitale læremidler. Det er helt sindssygt mange penge. Det skabte en acceleration i det danske marked, fordi alle producenter ville have varer på hylderne,” siger Cliff Hansen.   

Den acceleration kan også mærkes hos Alinea. Her er den digitale del af forlaget vokset med cirka 20 nye ansatte det sidste halvandet år.

Fakta om TV 2 Skole
TV 2 Skole er en del af TV 2 Norge og har nyhedsudsendelser for målgrupperne grundskole, ungdomsskole, videregående uddannelse og voksenundervisning. Desuden sender TV 2 Skole norske nyheder på seks forskellige minoritetssprog.Til alle udsendelser er der knyttet et opgavesæt og forskellige aktiviteter, og TV 2 Skole har opdaterede læreplaner i matematik, norsk, samfundsfag, kristendom, religion, livssyn og etik (KRLE) samt naturfag. Før sommerferien fik TV 2 Skole bevilget midler over statsbudgettet til en ny stærk satsning på norskundervisning ved hjælp nyheder til nyankomne flygtninge, asylansøgere og indvandrere med kort opholdstid.


Fakta om Alinea
Alinea er Danmarks førende og største undervisningsforlag til grundskolen. Siden 1996 har Alinea leveret trykte og digitale læremidler, der støtter læreren i at skabe god læring. Alinea er en del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof og beskæftiger over 100 medarbejdere.