carl-web

Da Carl fik en livline

02.10.2017

Uge 40 er International Ordblindeuge: I en helt almindelig dansk skoleklasse gemmer der sig ofte to ordblinde børn. De bliver typisk opdaget for sent, og mange får alt for lidt hjælp. Det laver to entusiastiske sønderjyske skolelærere nu om på. Med millionstøtte fra Egmont Fonden går lærerne nye veje for at hjælpe ordblinde børn ud af blindgyden - og give dem en ny chance i livet.

Af Niels Nørgaard

Carl er ordblind. Den lysblonde 12-årige dreng er lige begyndt i 6. klasse på Esbjerg Realskole. Han udstråler en glad drenget energi og glæder sig til skolen - og til at lære noget nyt hver dag. Men sådan har hverdagen langtfra altid været. For timerne var i de første skoleår ofte et mareridt. Bogstaverne hængte ikke sammen for Carl.  

Det var først i fjerde klasse, at en kvik lærer fik Carl til at tage den test, der viste, at han var ordblind. Den viden blev det første afgørende skridt til at forandrede Carls liv. I dag kan han smile, men han husker stadig alt for godt de første svære år i skolen.  

“Ahrrr – da jeg var lille og ikke vidste, at jeg var ordblind, var det rimeligt nederen at gå i skole. Man føler sig så megadårlig. Når læreren kigger ud over klassen, tænker man bare: Lad være med at spørge mig! Så bliver man alligevel valgt til at svare, og det er slet ikke sjovt,” fortæller Carl.    

Mens mange danske skolebørn oplever det som et pusterum, når de får vikar på grund af en syg skolelærer, frygtede Carl den slags afbræk. For vikaren kendte jo ikke noget til hans massive problemer med at læse.  

“Det var slet ikke rart, når man havde vikar. Lidt bedre var det, når vi havde vores egne lærere, for de vidste jo, at jeg havde svært ved at læse,” husker Carl.   

I dag gør han store fremskridt i skolen. Masser af mental støtte, en stor pædagogisk indsats og tekniske hjælpemidler gør Carl i stand til at leve med sit handicap.    

Efter først at have fulgt et intensivt ugekursus har Carl nu i halvandet år gået til ordblindeundervisning i Havnegade i Esbjerg. Her ligger den socialøkonomiske virksomhed Ordblindetræning, som er etableret af to skolelærere, Thomas Mose og Mikael Højbjerg. Deres vision er at revolutionere kampen mod ordblindhed i Danmark.

Ordblinde børn har ondt i sjælen
Gennem de senere år har de to lærere givet Carl og mere end 1000 andre ordblinde børn fra hovedsageligt det sønderjyske område indsigt i deres handicap. Thomas Mose og Mikael Højbjerg har lært dem, at der findes utallige værktøjer og programmer til computer og smartphone, som kan hjælpe dem med at få en god hverdag i skolen.   

Nu er de to parate til at tage det næste skridt. Ambitionen er, at ordblinde børn fra familier, hvor forældrene ikke har de mentale ressourcer og pengene, skal have mulighed for at få en gratis hjælp, som ligner den, Carl og andre ordblinde børn har fået.  

“Vi vil dybest set hjælpe alle børn med ordblindhed. Det er den overordnede vision. Nogle forældre har råd til at støtte op om projektet ved selv at betale for deres børn. Andre har ikke. Derfor er vi nu klar med det her pilotprojekt i Esbjerg, hvor 50 børn fra udsatte familier får gratis intensiv ordblindetræning det næste halve år,” siger Thomas Mose.   

“Man kan godt forstå, at ordblinde børn har ondt i sjælen. De sammenligner sig jo med de andre børn i klassen. Derfor er motivation og selvtillid nøglebegreber, som vi gerne vil give børnene på vores kurser. At de ordblinde børn synes, at fremtiden ser lysere ud for dem ud,” siger Mikael Højbjerg.

Gennem årene har de to lærere ikke kun videreuddannet sig selv og specialiseret sig i at hjælpe ordblinde. De har også efteruddannet mere end 8000 danske lærere i, hvordan man tackler ordblinde børn i klasserne. Sideløbende har de to ildsjæle skrevet og udgivet materialer, bøger og digitale programmer for ordblinde. Og udviklet deres virksomhed, som i dag har flere end ti ansatte.  

Mikael Højbjerg og Thomas Mose ser det som en afgørende faktor, at både virksomheder, kommuner og ikke mindst fonde støtter økonomisk op, så ordblindetræning med tiden bliver noget alle udsatte børn i landet tilbydes. De første fonde har budt ind og støttet pilotprojektet for de første 50 udsatte børn. Det gælder også Egmont Fonden, som har bevilget den første lille million kroner til projektet.

Til kamp mod den moderne fattigdom
Ambitionen om at udvikle et landsdækkende tilbud til ordblinde passer perfekt ind i Egmont Fondens nye strategi for det almennyttige arbejde. Den handler nemlig om at sikre børn og unge mod nutidens ‘fattigdom’ – nemlig mangel på læring og livsduelighed.  

Derfor går Fonden aktivt ind i projektet med både økonomi og vejledning, pointerer programchef Andreas Hjorth Frederiksen.   

“Vi vil støtte initiativer og projekter, som understøtter vores hovedmålsætning om, at alle unge i 2030 er i stand til at tage en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv. Men hvis den målsætning skal indfries, så er det nødvendigt, at vi gør alt, hvad vi kan for også at hjælpe børn med ordblindhed, for vi ved, at der sidder cirka to i hver eneste klasse,” understreger Andreas Hjorth Frederiksen. 

“Ordblindhed opdages ofte alt for sent. Blandt børn og unge, der lider af ordblindhed, er det desværre kun lige knap hver anden, der i dag går i gang med en ungdomsuddannelse,” konstaterer han.  

Andreas Hjorth Frederiksen påpeger, at der i høj grad mangler nationale aktører, der kan gå ind i kampen for ordblinde børns læring. Hos Ordblindetræning i Esbjerg har Egmont Fonden fundet noget, der bygger på værdier og metoder, som programchefen tror på.   

“Med Egmont Fondens Spireprogram vil vi gerne støtte både nye aktører og nye ideer. Hos Ordblindetræning bruger de en kombination af frivillighed, erhvervssamarbejder og lokale netværk, der tiltaler os. På samme tid arbejder de både ind i skolen og sammen med forældrene, siger Andreas Hjorth Frederiksen.

Hos Ordblindetræning i Esbjerg gør Carl sig klar til endnu en times intensiv træning. Før han går ind til ordblindelæreren, når han lige at fortælle, at han gerne vil være kystlivredder og senere politibetjent. Michael Højbjerg og Thomas Mose nikker. De tror ligesom Carl på, at han når sine mål.

Læs mere om Ordblindetræning her.

Fakta om ordblindhed
Ordblindhed er et handicap, som kan være massivt. Samtidig går det ud over børnenes selvværd, hvis ordblindhed ikke bliver opdaget meget tidligt.

Nyere danske undersøgelser viser, at mellem syv og otte procent af befolkningen lider af ordblindhed. Det vil sige, at der går næsten to ordblinde børn i hver klasse.

Ordblindhed bliver ofte opdaget alt for sent og der bliver gjort alt for lidt for den enkelte, i forhold til, hvordan de skal lære at kompensere for deres ordblindhed.

Egmont Fondens Spireprogram støtter udvikling, afprøvning og spredning af nye bæredygtige initiativer. Et af dem er virksomheden Ordblindetræning i Esbjerg.

Egmont Fonden støtter kampen for ordblinde børns læring
Egmont Fonden har vedtaget en ny almennyttig strategi, der går fra 2017-2021. Succeskriteriet er, at alle unge i 2030 er i stand til at tage en ungdomsuddannelse.

I dag er der en restgruppe på seks-syv procent, der ikke får en ungdomsuddannelse.

Fonden har identificeret tre store problemer, som gør det svært for de udsatte børn at bekæmpe ‘nutidens fattigdom’, som er mangel på læring og livsduelighed.

  1. Mange børn og unge kæmper ved lavt selvværd og mødes ofte med lave forventninger.
  2. Nogle forældre har utilstrækkelige kompetencer i forhold til at støtte deres børn, både når det gælder læring og livsduelighed.
  3. Mange af disse børn har læringsvanskeligheder og deres behov for hjælp imødekommes.