-c3-b8je

Børn og mødre, der er udsat for vold, får seks mio. kr.

09.11.2015

Egmont Fonden støtter Mødrehjælpens projekt for voldsudsatte mødre og deres børn.

Egmont Fonden donerer seks mio. kr. til Mødrehjælpens projekt, Ud af Voldens Skygge, for voldsudsatte mødre og deres børn. Det er med til at sikre, at tilbuddet i København løber frem til udgangen af 2017.

”Vold i hjemmet har store konsekvenser for forældre og deres børn. Børn har ofte udpræget angst, koncentrationsbesvær og svært ved at knytte venskaber. Med Mødrehjælpens program, Ud af Voldens Skygge, hjælper vi børn og deres mødre med at bearbejde voldens følgevirkninger,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Hjælp til voldsudsatte mødre og deres børn
Ud af Voldens Skygge er et specialtilbud i Mødrehjælpen, hvor voldsudsatte mødre og deres børn får hjælp til at bearbejde de psykiske følgevirkninger efter vold i hjemmet. Projektet bliver løbende udviklet og forbedret gennem effektmålinger for bedst muligt at kunne hjælpe mødrene og deres børn. Ud af Voldens Skygge kører i dag i sin tredje version, som bygger oven på projektets erfaringer siden starten i 2009. Resultaterne viser bl.a. at 79 % af de mødre, der har været en del af projektet oplever øget selvværd, 81 % oplever faldende symptomer på PTSD, og børnenes følelsesmæssige problemer falder med 25 %.

”Vi er meget stolte over, at Egmont Fonden har valgt at støtte Ud af Voldens Skygge. Det gør os i stand til fortsat at kunne hjælpe voldsudsatte mødre og deres børn med at komme videre i livet,” siger Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

I samarbejde med Mødrehjælpen igangsætter Egmont Fonden også en undersøgelse, der skal bringe ny viden om voldens konsekvenser frem i lyset.

”Cirka 33.000 børn mellem 0 og 18 år lever i voldsramte familier. Det er vigtigt, at vi får mere viden om konsekvenserne af vold i hjemmet, for at kunne hjælpe børnene og deres familier bedst muligt og for at bidrage til at nedbryde tabuet omkring vold,” siger Henriette Christiansen.