ungdomsliv-20009

Børn med handicap foretrækker familiepleje

12.09.2016

En ny undersøgelse, støttet af Egmont Fonden, viser, at 88 procent af familieanbragte børn med handicap er glade for at være hos en familie. Alligevel er langt de fleste på institution.

En ny undersøgelse fra Videnscenter for Anbragte børn viser, at langt hovedparten, 88 procent, af familieanbragte børn og unge med kronisk sygdom eller handicap er glade for at være i pleje hos en familie.

Rapporten ”Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje” offentliggøres i dag i Kristeligt Dagblad og er støttet af Egmont Fonden.

Programchef i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration Jakob Roepstorff udtaler:

“Børn og unge med handicap eller kronisk sygdom hører til en særlig udsat gruppe blandt de anbragte børn og unge. De er en gruppe, der sjældent kommer til orde. Vi finder det yderst positivt, at børnene og de unge i rapporten får en stemme og ikke mindst at deres perspektiver bliver taget til efterretning og fulgt op på,” siger Jakob Roepstorff ser frem til, at erfaringerne fra Videnscenter for Familiepleje og Københavns Kommune bliver spredt  til andre kommuner i landet.

En krævende opgave

Kristeligt Dagblad omtaler undersøgelsen i dag, og peger på at det kan være en yderst krævende opgave for en familie at tage et barn ind med handicap eller kronisk sygdom.

”Det er ikke alle børn med handicap, der kan komme ud og bo hos en plejefamilie. Men vi foreslår, at man undersøger muligheden for at få flere i familiepleje, fordi alt tyder på, at de har godt af at komme ud og få nogle nære og stabile relationer,” siger Carsten Kirk Alstrup, projektleder fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, som hører under Københavns Kommune.

Undersøgelsen bygger på svar fra 177 børn og unge i døgnpleje eller aflastning, heraf 79 med kronisk sygdom eller handicap, og 369 plejeforældre, heraf 183 som har et barn eller en ung med en diagnose i pleje.

Læs hele artiklen i Kristeligt Dagblad her http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/boern-med-handicap-trives-i-familiepleje

Læs hele undersøgelsen fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge her https://centerforfamiliepleje.kk.dk/nyheder/boern-og-unge-med-kronisk-sygdom-eller-handicap-trives-i-familiepleje

Læs mere om Egmont Fondens støtte til anbragte børn her https://www.egmontfonden.dk/Sadan-arbejder-vi-/Arstemaer/Arstema-2018-Ordblindhed/