sk-c3-a6rmbillede-202018-05-04-20kl.-2014.09.08

30 ordblinde unge sætter dagsordenen på Egmont Fondens Børnetopmøde

04.05.2018

I morgen holder Egmont Fonden det årlige Børnetopmøde. Her vil 30 ordblinde unge fra hele landet mødes og give deres bud på, hvordan vi styrker ordblinde børn og unges læring og livsduelighed.

”Kun halvdelen af ordblinde unge får en ungdomsuddannelse. Egmont Fonden vil gerne tage et medansvar for at sikre, at alle ordblinde unge kan tage en ungdomsuddannelse. For at det kan ske, er det afgørende at spørge de ordblinde børn og unge selv, hvordan vi bedst kan hjælpe dem til at få en god skolegang. Det gør vi på Egmont Fondens Børnetopmøde. Vi glæder os til at høre børnenes perspektiv," siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration. 

Omtrent hver 14. dansker er ordblind
I år sætter Egmont Fonden fokus på ordblinde børn og unge, en af de mest udsatte børn og ungegrupper i vores samfund. Omtrent 7 procent af Danmarks befolkning er ordblinde, hvilket svarer til 400.000 danskere, hvoraf ca. 86.000 er under 18 år. De klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende i skolesystemet.

Kun halvdelen af ordblinde børn og unge påbegynder en ungdomsuddannelse modsat 75 % af deres jævnaldrende kammerater.

Ambitionen med Børnetopmødet er at sætte gang i en vigtig samfundsdebat om ordblinde børn og unges udfordringer i skolesystemet. På Børnetopmødet skal børnene diskutere temaer som skolegang og overgang til ungdomsuddannelse, for at gøre os klogere på, hvordan vi bedre ruster dem til en god skolegang. 

Som afslutning på dagen kommer Socialdemokraten Mattias Tesfaye og formanden for Danske Skoleelever Jakob Bonde for at modtage de unges anbefalinger. 

Én af de unge, der deltager på Børnetopmødet er 12-årige Karla fra København, der også er en del af Egmont Fondens børnepanel, som har været med til at skræddersy Børnetopmødet. 

"Før jeg blev testet ordblind, ville jeg virkelig gerne være som alle de andre. Da jeg blev testet ordblind, var jeg meget mere mig selv, og fik mere selvtillid. Nu vidste jeg, hvorfor det var så svært. Før testen gad jeg ikke tage kampene, fordi jeg ikke vidste, hvorfor jeg skulle tage dem," fortæller 12-årige Karla fra Børnepanelet.

Børnepanelet består af 11 ordblinde unge i alderen 12-16 år, der i løbet af året skal være talerør for ordblinde børn og unge, og panelet har været med til at bestemme de vigtige temaer, som børnene skal diskutere på Børnetopmødet.

De unge skal høres
Allerede fra første børnepanel stod det klart, at ordblindhed er forbundet med tabuisering. Flere af børnene oplever, at deres omgivelser ikke helt forstår, hvad det vil sige at være ordblind.

Børnepanelet ønsker at fastslå, at ordblindhed ikke er et tegn på at være dum. De oplever at blive misforstået af deres omgivelser, og møder både voksne og kammerater, der tror, at de er dumme.