fonden-1200

25 mio. skal sikre børns trivsel i skilsmisser

28.08.2014

Børns Vilkår og Egmont Fonden indgår partnerskab, der med mere rådgivning til forældre og fagfolk skal skabe bedre trivsel for børn i skilsmisse.

Forældre og fagfolk får nu styrket deres viden om, hvad der er svært for børn, når de gennemlever en skilsmisse. Børns Vilkår og Egmont Fonden har nemlig indgået et partnerskab, der hen over de næste fire år har fokus på at skabe bedre trivsel for børn i skilsmisse.

"Vi ved fra forskningen, at voldsomme konflikter i forbindelse med forældrenes skilsmisse har store negative konsekvenser for børns trivsel. Med partnerskabet kan vi sætte bredt ind og både støtte det barn, der oplever sine forældres kamp mod hinanden, men også det barn, som har behov for ekstra støtte og forståelse fra sine forældre og nære omgivelser for at trives i en hverdag med to familier," siger direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen.

Programmet omfatter bl.a. en udvidelse og et kvalitetsløft af ForældreTelefonen. Her skal antallet af rådgivninger i løbet af de næste fire år mere end fordobles fra 2600 til 6000. Samtidig oprettes et online-forum, hvor et antal forældre skal debattere relevante emner med hinanden. Desuden søsættes der kampagner, som skal øge forældres viden om børnevenlige skilsmisser.

"Efterspørgslen fra forældre efter rådgivning i forbindelse med skilsmisse er så stor, at vi ikke kan følge med og svare alle. Derfor er det positivt, at vi får mulighed for at udvide kapaciteten: Når børn står i vanskelige livssituationer, er det vigtigt, at de kan søge hjælp hos forældre og omsorgspersoner, der kan sætte sig i deres sted" siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Børneinddragelse er et afgørende princip for både Børns Vilkår og Egmont Fonden. Derfor etableres der i samarbejdsperioden et panel af børn, der har erfaring med skilsmisse. De skal bl.a. give input til udvalgte politikere, embedsmænd og andre, som efterspørger indsigt i, hvordan børn oplever skilsmisser.