mellemtrin

1500 elever på udsatte skoler skal inddrages mere i undervisningen

05.05.2016

Egmont Fonden har givet 5,4 mio. kr. til Danske Skoleelever, som skal sikre, at 1500 elever i 4.-6. klasse fra udsatte skoler landet over bliver inddraget mere i undervisningen. 

Et stigende antal elever oplever i deres skoletid læringsvanskeligheder, faldende motivation og manglende læringslyst. Og særligt på mellemtrinnet. Det går især ud over elever i læringsvanskeligheder. 

Derfor er Egmont Fonden gået sammen med Danske Skoleelever om at øge elevinddragelsen i 60 klasser i hele landet. Egmont Fonden støtter således Danske Skoleelever med 5,4 mio. kr. til at styrke elevinddragelsen over de næste 3 år. Indsatsen har særligt fokus på skoler i udsatte områder. 

Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, forventer sig meget af samarbejdet og indsatsen:

"Vi ved fra forskningen, at inddragelse kan bidrage til at øge elevernes faglighed og lyst til læring. Det vil vi gerne arbejde for. Desuden er det en stor styrke ved initiativet, at det er drevet af eleverne selv.”

Elevinddragelse skal engagere og skabe medejerskab
Mere konkret indeholder indsatsen klassebesøg med fokus på inddragelse af alle elever, kurser for det pædagogiske personale og undervisningsmateriale med konkrete og lettilgængelige værktøjer til at øge elevinddragelse.

Formanden for Danske Skoleelever Jens Vase forklarer:

”Elevinddragelse er en central del af en moderne skole, der vil sikre, at eleverne føler sig engagerede og interesserede. Det siger sig selv, at hvis du ikke synes, undervisningen giver mening, så mister du lynhurtigt interessen og lysten til at engagere dig i timerne. Desværre oplever alt for mange elever, at de ikke bliver inddraget i undervisningen, hvilket er en kæmpe udfordring. I de mellemste klasser lider elevernes naturlige nysgerrighed og lyst til læring et knæk. Det må og skal vi have ændret. Derfor tror vi på, at øget elevinddragelse er den helt rigtige vej at gå, så eleverne gennem hele deres skoletid føler medejerskab for egen læringsproces. Vi er sikre på, at det giver dygtigere og gladere elever.” 

Danske Skoleelever har gode og positive erfaringer med at øge elevinddragelse i undervisningen, blandt andet gennem to store nationale projekter i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt A. P. Møller Fonden. 

”Vi har en klar strategi om, at elevinddragelsen skal øges på tværs af skoler, aldersgrupper og faglige forudsætninger. Derfor sætter vi enormt stor pris på, at Egmont Fonden har villet engagere sig i projektet med fokus på elever i læringsvanskeligheder. Det er en kæmpe mulighed, der kan betyde en afgørende forskel for mange elever,” siger Jens Vase.