Logo

RSS Print

Säkert Internet

En betydande del av Egmonts verksamhet är digital, vilket ställer krav på att vi överväger vår digitala påverkan och hur vi underlätta ansvarsfull användning av våra digitala produkter. Särskilt produkter riktade till barn.

Egmont strävar efter att skapa säkra online-miljöer för barn och ungdomar. Vi tror också på att uppmuntra vår unga målgrupp att använda internet på ett ansvarsfullt sätt. Online-riskerna som barn och ungdomar utsätts för kan delas in i tre viktiga områden:

    •    Innehåll ägt av oss eller användare av våra tjänster
    •    Kontakt mellan oss och våra användare, eller kontakt användare-till-användare
    •    Kommersialisering som använder digitala metoder för att kommunicera och sälja våra produkter och online-betaltjänster

Projektet ”Barnsäkerhet online” fokuserar både på vårt uppförande och innehåll, och och erbjuder användarriktlinjer för våra digitala produkter. 2015 utvecklades ett analysverktyg för att säkerställa att Egmont-medarbetare som arbetar med digitala produkter är uppdaterade med säkerhetsinformation som måste beaktas när man skapar digitala produkter riktade till barn. Analysverktyget innehåller tio olika delar, som är viktiga att tänka på när man skapar digital produkt som riktar sig till barn. Efter avslutad säkerhetsanalys genererar verktyget en riskanalys och informerar produktägaren vad som bör övervägas för den specifika produkten.

Som ett av företagets primära fokusområden för 2013-2016, är Egmont nu redo att till fullo implementera detta verktyg i verksamheten.