Logo

RSS Print

Miljö och klimat

Det är viktigt för att Egmont att följa de lagar och föreskrifter som finns på miljöområdet och vi förväntar samma inställning från våra samarbetspartners och medarbetare.

Egmont Code of Conduct slår fast "Egmonts verksamheter och samarbetspartners förpliktigar sig att följa samtliga gällande lagar och föreskrifter inom miljöområdet". Internt i Egmont kan det initiativ som kom från Egmont Publishing UK för hållbart pappersinköp till böcker, PREPS, framhävas. Externt är miljöförhållanden en del av den auditering som Egmont gör hos tredjepartsleverantörer av Egmont-produkter. Baserat på de specifika och lokala krav som ingår i lagstiftningen i leverantörernas hemländer, kontrollerar Egmont olika miljömässiga förhållanden, såsom:

  • Sophantering
  • Aktuell miljöevalueringsrapport
  • Kvalitetscertifikat för kemiska lagerdepoter
  • Upptäcks non-compliance vid en social audit kräver Egmont förbättringar. 

Läs mer om Egmont Social Compliance program här.

Miljöpolicy

 Egmont arbetar för närvarande med att formulera en miljöpolicy i nära samarbete med de olika delarna av medieverksamheten. Målet är att vår miljöpolicy ska vara på plats under 2016.