Logo

RSS Print

Ett bra liv för barn och unga

Egmont Fonden arbetar för att bekämpa ”den moderna fattigdomen”. Det gör vi genom att stötta barn och unga som har det svårt i livet. Varje år skänks närmre 100 miljoner kronor till olika välgörande projekt och insatser. 

Vid Egmont-grundaren Egmont H Petersens död 1914 ombildades hans företag till en stiftelse. Efter att själv ha vuxit upp under fattiga förhållanden var det viktigt för Egmont H Petersen att stötta andra utsatta familjer. Framförallt barn och unga. Stiftelsen fick i uppdrag att fortsätta driva de olika företagen och använda överskottet till allmännyttiga ändamål och välgörenhet inom framförallt utbildning och det sociala området.

Egmont Fonden grundades 1920 och sedan dess har mer än 3 miljarder kronor delats ut för att bidra till ett bra liv för utsatta barn och unga. Varje år skänks cirka 100 miljoner kronor av överskottet från Egmonts medieverksamhet till olika välgörande projekt och insatser

Pengar till god användning

Egmont Fonden har genom åren delat ut pengar till en rad olika välgörande ändamål. Många gånger i samarbete med välgörenhetsorganisationer som till exempel Röda Korset. Men Fonden stöttar inte bara andras projekt utan har även etablerat en rad egna långsiktiga initiativ. Framförallt inom områden där det finns särskilt stora behov av stöttning, som utbildning och lärande. Med signaturprojektet Lär för Livet säkerställer Egmont Fonden omsorgsfullt lärande hos 1000 utsatta barn. Syftet är att ge barnen pedagogiskt stöd så att de, precis som andra barn, får möjlighet till en utbildning. 

Handlingsplan för flyktingbarn

Egmont Fonden avsatte 2016 30 miljoner (danska) kronor för särskilda insatser för nyanlända flyktingbarn i Danmark och Norge. Pengarna ska gå till insatser och initiativ för att säkerställa flyktingbarnens bästa möjliga start i livet. 

Läs mer om Egmont-fondens arbete här.