Logo

RSS Print

Anti-korruption och mutor

Egmont har som grundläggande policy att driva affärsverksamhet utan att använda sig av korruption och mutor.

Detta är vår egen inställning såväl som ett lagstadgat krav. Korruption är en kriminell handling och korrupta handlingar utsätter både Egmont och Egmonts medarbetare för risk för rättsliga påföljder, böter och fängelse.

Överträdelser mot den här policyn kommer att ses som allvarliga och kan få disciplinära eller rättsliga konsekvenser, oavsett om överträdelsen görs av en medarbetare eller en samarbetspartner som arbetar på uppdrag av Egmont.

Läs mer i våra riktlinjer (PDF) och (PDF).