Logo

RSS Print

Samhällsansvar

Ansvar är inget nytt ord i Egmonts värld. För mer än 100 år sedan hade vår grundare en önskan för framtiden. En önskan, som idag är en central del av Egmont som affärsdrivande stiftelse. 

Egmonts grundare, Egmont Harald Petersen, kom från fattiga förhållanden, och det glömde han aldrig. För att uppfylla hans sista vilja testamenterade hans familj därför en del av verksamhetens överskott till att stötta utsatta barn och unga. På så sätt ville familjen ge något tillbaka till samhället. Egmont Fonden grundades med syfte att bli en kommersiell medieverksamhet, och samtidigt genomföra olika välgörande insatser. Idag gör vi mycket mer.

Egmonts Code of Conduct utgör ramen för merparten av vårt dagliga arbete, och i januari 2013 förpliktigade vi oss till FN:s Global Compact.

Egmont har definierat fyra insatsområden där vi vill göra skillnad:

Läsfrämjande insatser

 Egmont Publishing arbetar idag aktivt med olika projekt och insatser för att främja ökad läslust och läsutveckling band svenska barn och ungdomar. Med sitt lustfyllda och lärorika innehåll har serier som Bamse och Kalle Anka bidragit till att knäcka läskoden hos generationer av svenskar.

Genom signaturprojektet Serier i Undervisningen erbjuds skolor pedagogiska verktyg för användning av serier i skolundervisningen.

Egmont är även medlem i nätverket bakom den nya nationella lässatsningen LÄSLOV.