Logo

RSS Print

Siffror och nyckeltal

Egmont Publishing är ett av Sveriges största medieföretag och omsatte 1 013 MSEK under 2016. Resultatet före skatt (EBIT) blev 67 MSEK. Även ägarna, mediekoncernen Egmont, hade ett starkt år 2016 med en omsättning på 14,8 miljarder SEK och ett resultat på 665 MSEK.

Egmont Publishing Sverige

2016

Anställda 300
Omsättning 1 013 mSEK
Resultat (EBT) 67 mSEK 

 

En vinst till glädje för utsatta barn och ungdomar
Som en del av mediekoncernen och stiftelsen Egmont, bidrog Egmont Publishing under 2016 till att dela ut 123 miljoner SEK till projekt med speciellt fokus på utsatta barn och ungdomar samt filmtalanger genom Nordisk Film Fonden. Under året fokuserade Egmont bland annat på de allra yngsta barnen. 2016 års utgåva av Egmont Rapporten dokumenterade att det är de första 1 000 dagarna i ett barns liv som avgör hur barnet klarar sig senare i livet. Egmont öronmärkte också 38 miljoner SEK över två år till en riktad insats för flyktingbarn. Genom signaturprojektet Lär för livet har cirka 300 omhändertagna barn och ungdomar fram till i dag deltagit i intensiva sommarskolor i lägerformat och fått personliga mentorer. Sammanlagt har Egmont delat ut 3,5 miljarder SEK sedan 1920.

Resterande del av Egmonts vinst återinvesteras i verksamheten.