Logo

Vår ledning

Från vänster: Heikki Lampinen, Annonsdirektör, Marika Bark, Förlagsdirektör Malmö, Per Kjellander, VD, Johan Taubert, Förlagsdirektör Stockholm, Sabina Lindström, HR-direktör, John Severinson, Digital direktör och Anette Nilsson, Ekonomidirektör.