Logo

RSS Print

Egmont som arbetsplats

Det är mycket viktigt för Egmont att anställa rätt personer och att ge dem möjlighet att utvecklas i deras arbetsliv.

Egmonts mission är ”We bring stories to life”. Vad är din berättelse? Är du en passionerad journalist, kreativ designer, digital "nörd" eller kanske något helt annat? Oavsett bakgrund, så är du välkommen på Egmont!

Utveckling: Vi välkomnar dig, inspirerar dig och utmanar dig! Vi tror att de bästa idéerna dyker upp när vi har frihet att tänka fritt. Denna friheten uppnår vi genom att ständigt anpassa oss till de föränderliga förhållandena i mediebranschen med rätt verktyg och rätt utbildning. Varje år anordnar Egmont en Master Class program med föreläsare från ledande konsultföretag och mediebyråer. Inom Egmont finns det en möjlighet att rotera mellan olika affärsområden - eller kanske till och med att arbeta för Egmont i någon av de andra 29 länderna med dotterbolag i.

Ett starkt ledarskap: En stark ledare inte berätta hur man arbetar - i Egmont blir du ombedd att leda ett projekt, lösa ett problem eller utveckla vår verksamhet på det sätt du tycker att det bör göras. På Egmont har vi höga förväntningar på våra ledare, vi mäter och kontinuerligt utvecklar vår ledningskvalitet. Våra chefer älskar att utmanas - och att ge dig en klapp på axeln för ett väl utfört arbete.

Hela folket: Lyckligtvis har vi alla andra värden i våra liv än vårt arbete - men inte alla trivs med samma balans mellan hem och arbete. Den bästa balansen skiljer sig från person till person, eftersom att vi alla har olika prioriteringar och lever olika liv. På Egmont det finns utrymme för många former av balans.

Mer än ett företag: Sedan 1878 har vi berättat en bra historia och påverkat miljontals människor genom böcker, tidskrifter, filmer, TV, undervisningsmaterial etc. Egmont är inte bara en ledande mediekoncern i Norden - vi är också en näringsidkare fond. Varje år skänker vi en del av vår vinst för att förbättra livet för barn och ungdomar. Sedan 1920 har Egmont donerat 350 miljoner euro till utsatta barn och ungdomar.

Innovativt företag: På Egmont kommer du att arbeta i en mediekoncern med fokus på framtiden. Vi är ett stort digitalt företag som fortsätter att expandera och utvecklas - både genom förvärv och genom våra innovationsteam, som varje dag arbetar för att skapa framtidens medielösningar.

Egmonts utbildningsprogram

General Leadership Training är Egmonts obligatoriska ledarträningsprogram för ledare med personalansvar. Programmets mål är att säkra den allmänna ledarkvaliteten på Egmont och samtidigt utveckla ledarnas förutsättningar att sätta tydliga mål, motivera medarbetare och arbetsgrupper, delegera uppgifter och ansvar, genomföra svåra samtal, coachning samt implementering av förändringsprocesser. Programmet har funnits sedan 2009 och har tillsammans med andra insatser medverkat till att ledarkvaliteten på Egmont har förbättrats avsevärt.

Dessutom arrangerar Egmont med jämna mellanrum kurser i projektledning, ledarkommunikation och presentationsteknik. Företaget har även introducerat initiativet Egmont Master Class. Egmont Master Class genomförs i samarbete med ledande konsultverksamheter, medieföretag och handplockade föreläsare och har fokus på ämnen som bl.a. innovation, företagsutveckling, affärsmodeller, förändringsledning och sociala och digitala medier. Tanken med Egmont Master Class är att ge Egmonts medarbetare möjlighet att inspireras, tränas och utbildas av lärare och föreläsare både från Sverige och andra länder.

Egmonts årliga medarbetarundersökning – People Survey

People Survey är Egmonts årliga medarbetarundersökning, som utvärderar medarbetarnas trivsel på många områden. Medarbetarna utvärderar områden som bl.a. företagsledning, närmaste ledare och dagligt arbete samt professionell och personlig utveckling.

De senaste årens medarbetarundersökningar visar att Egmont har en hög andel nöjda, motiverade och hängivna medarbetare. Samtidigt är medarbetarna mycket nöjda med deras arbetsuppgifter och deras närmaste ledares ledaregenskaper. 
Egmont är mer än bara ett företag! Sedan 1878 har vi berättat bra historier och påverkat miljontals människor genom böcker, tidskrifter, filmer, TV, undervisningsmaterial etc. Kom och delta! Och hjälpa oss att berätta bra historia.