Logo

RSS Print

Sikkert Internet

Digitale medier utgjør en betydelig del av Egmont virksomhet og vi har dermed et ansvar for å vurdere vår digitale innflytelse og hvordan vi kan legge til rette for ansvarlig bruk av våre digitale produkter, spesielt produkter rettet mot barn.

Egmont bestreber seg på å skape et nettmiljøe som er trygt å bruke for barn og unge. Vi tror også på å oppmuntre våre unge brukere til å benytte internett på en ansvarlig måte. Den risiko barn og unge utsettes for på internett kan kategoriseres under tre områder:

  • Innhold skapt av oss eller brukere av våre tjenester
  • Kontakt mellom oss og våre brukere, eller bruker-til-bruker kontakt
  • Kommersialisering, bruk av digitale ressurser til kommunikasjon, salg av våre produkter og elektroniske betalingstjenester

Vårt prosjekt Sikkert Internett fokuserer både på vår adferd og vårt innhold rettet mot barn, og tilbyr brukerveiledninger for våre digitale produkter. I 2015 ble et verktøy utviklet for å sikre at Egmontansatte som jobber med digitale produkter er utstyrt med informasjon om de sikkerhetselementer som må tas hensyn til når det lages digitale produkter rettet mot barn.

Sikkerhetsguiden inneholder 10 elementer som er viktige å ta hensyn til når et nytt digitalt produkt rettet mot barn lanseres. Ved gjennomføring av en sikkerhetsvurdering, genererer verktøyet en risikoanalyse og informerer produkteieren om de sikkerhetselementer som bør vurderes for det aktuelle produktet. Da dette er et av Egmonts nåværende CSR satsingsområde for 2013-2016, er vi nå klar til full implementering av dette verktøyet i vår virksomhet innen den fastsatt fristen.