Logo

RSS Print

Miljø og klima

Vi i Egmont erkjenner vår miljøbelastning og vi arbeider aktivt for å forbedre oss, og vi ber våre leverandører å gjøre det samme.

Egmonts arbeid med å beskytte miljøet tar utgangspunkt i vår egen og våre leverandørers samsvar med de rettslige forskrifter i det aktuelle området. Våre leverandører og medarbeidere må undertegne Egmonts Code of Conduct som betinger samsvar med miljøforskrifter og rettslige forskrifter.  Egmont følger opp på dette på forskjellige måter. Våre leverandører blir vurdert i henhold til hvordan de håndterer avfall og kjemikalier. Hvis det viser seg at en leverandør ikke har holdt seg til forskriftene, arbeider Egmont med leverandøren for å rette på dette.


Egmonts Miljøpolitikk

Vi er ikke helt ferdige med utviklingen av en Miljøpolitikk for Gruppen. Formålet med dette prosjektet er å opprette en politikk som omfatter de mangfoldige forretningsområdene i Gruppen. Vårt arbeid med TV og film produksjon i TV2 Norge og Nordisk Film innebærer andre utfordringer enn dem vi møter i bok -og ukepladproduksjonen for Lindhardt & Ringhof eller Egmont Publishing. En grundig prosess har derfor vært ytterst viktig. Målet er å legge fram og begynne å implementere vår miljøpolitikk i 2017.