Logo

RSS Print

Et godt liv for barn og unge

Egmont Fonden støtter i dag barn og unge med et spesielt fokus på de mest sårbare.

Egmont Fonden er en stiftelse som arbeider med medieaktiviteter og veldedig arbeid. Den veldedige visjonen er å skape et godt liv for barn og unge ved å støtte og motivere til aktiv og engasjerende deltakelse i samfunnet. Via Nordisk Film Fonden støtter vi også filmformål.

I 2014 investerte Egmont Fonden over 90 millioner kroner i arbeid for barn og unge.

Egmont Fonden arbeider primært i Danmark, men det gis i midlertidig også støtte i Norge på områder der vi har spesielle ferdigheter og er i stand til å skape synergi mellom innsatsen i de to landene. 

I veldedig arbeid for barn og unge har Egmont Fonden to innsatsområder:

  • Omsorg: Hjelp til barn og unge med å håndtere livskriser som sykdom, død, barn i fosterhjem, fengsling av en forelder, vold og skilsmisse
  • Læring: Innsatser som styrker barn og unges ønske om å lære

Egmont Fonden gir i tillegg ut en håndstrekning i form av direkte støtte til utsatte barn og unge. Direkte støtte fordeles på fire danske partnerorganisasjoner og én norsk.

Eksempler på støtte i 2014

Skilsmisse: I 2014 gikk Egmont inn i et samarbeid med den danske humanitære organisasjonen, Børns Vilkår. Samarbeidet gir en bevilgning på 25 millioner kroner, og har som formål å øke trivselen til barn av skilte foreldre.

Barn i fosterhjem: Egmont Fondens signaturprosjekt Lær for Livet ga i 2014 over 100 barn i fosterhjem mulighet til å følge flere intensive læringsprogram og få tilknyttet en personlig mentor. De foreløpige resultatene viser at flere av barna har utviklet seg markant både personlig og faglig. Lær for Livets målsetning er å ruste 1000 barn til å ta en ungdomsskole utdannelse i løpet av ti år.

Sykdom og død: Egmont Fonden ga i 2014 ut Egmont Rapporten(link) for første gang. Temaet var sykdom og død, og i rapporten opptrer barn og unge som selv har opplevd sykdom og død. Egmont Fonden støtter området Sykdom og død med 60 millioner kroner, frem til år 2016.

Fengsling av en forelder: Egmont fondet har i 2014 satt i gang en analyse, som skal belyse behovet for støtte hos barn av innsatte. Målet er å kunne iverksette bedre innsatser til støtte og hjelp for en gruppe barn som blir nokså oversett.

Læring: Egmont Fonden har siden 2014 støttet den norske ForandringsFabrikken som arbeider for å involvere barn i utviklingen av norsk skole, med særlig utgangspunkt i de mest sårbare elevene.

> Klikk her for å lese mer om Egmont Fondens veldedige arbeid i Danmark og Norge.

Nordisk Film Fonden

Nordisk Film Fonden er en uavhengig del av Egmont Fonden med egne formål og innsatsområder. Nordisk Film Fonden støtter utviklingen av talenter og fremmer dermed gode filmfortellinger, og delte i 2014 ut 5 millioner kroner.