Logo

RSS Print

Antikorrupsjon og -bestikkelse

Det er Egmont policy å drive vår virksomhet uten korrupsjon eller bestikkelser. Korrupsjon og bestikkelser er straffbare handlinger, som utsetter Egmont og våre ansatte for rettsforfølgelse, bøter eller fengsel, og som truer Egmont omdømme.

For å sikre at våre ansatte er i stand til å håndtere risikofylte situasjoner, må alle nyansatte fullføre en e-læring opplæringsmodul. Opplæringen introduserer nye medarbeidere til situasjoner de kan bli utsatt for og trener dem i hvordan de kan håndtere disse situasjonene riktig.

Brudd på Egmonts antikorrupsjonspolicy vil bli vurdert som alvorlig og kunne føre til disiplinære eller rettslige konsekvenser, uavhengig av om overtredelsen blir gjort av en ansatt eller en partner som jobber på vegne av Egmont.

Du kan lese mer om våre retningslinjer her.

Egmont har også en varslingspolicy. Vår policy gir både interne og eksterne interessenter mulighet til å rapportere det de oppfatter som brudd på våre regler. Varslertilfeller blir vurdert av en sentral enhet i Egmont.

Du kan lese mer om vår varslingspolicy her.

I 2015 ble det ikke meldt inn noen saker til varslingssystemet.