Logo

RSS Print

Samfunnsansvar

Ansvar er ikke et nytt ord i Egmonts univers, men er derimot en stor del av vår historie. Arbeidet med samfunnsansvar er en integrert del av forretningen.

Egmonts grunnlegger Egmont Harald Petersen, kom fra beskjedne kår, og det glemte han aldri. For å oppfylle hans siste ønske testamenterte familien bort en del av virksomhetens inntjening til vanskeligstilte barn og unge, og slik fikk familien gi noe tilbake til samfunnet. Støtte til veldedige formål er fortsatt en viktig del av arbeidet i Egmont.

Egmonts arbeid med samfunnsansvar

I tillegg til Egmont Fondens arbeid har Egmonts arbeid med samfunnsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) utviklet seg og de fem nåværende fokusområder for 2013-2016 er:

  • Egmont Social Compliance Programme
  • UN Global Compact
  • Antikorrupsjon – og bestikkelse
  • Miljø inkl. PREPS
  • Sikkert internett

Disse fokusområder er valgt på bakgrunn av deres viktighet for å drive en vellykket forretning og sikre vår fremtidige suksess. Vi arbeider med de fem områder innen tre overordnede tematikker: People, Planet og Profit.

Vårt arbeid med CSR i den operasjonelle delen av Egmont er basert på compliance. Det betyr at vårt arbeid er fundert i Egmonts Code of Conduct (CoC)(LINK), som er våre retningslinjer for hvordan vi selv og våre leverandører og samarbeidspartnere skal agere. Egmonts CoC henvender seg til både egne medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere og er et krav for samarbeidet.

UN Global Compact

UN Global Compact er en internasjonal standard for virksomheters arbeid med CSR og i Egmont ser vi verdien ved å arbeide innenfor rammene av de 10 prinsippene. I januar 2013 sluttet Egmont seg til United Nations Global Compact og forpliktet seg dermed til de 10 prinsippene for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, beskyttelse av miljøet og antikorrupsjon. Vi har nettopp utgitt vårt tredje Communication on Progress (COP) i forlengelse av denne forpliktelsen og rapporten finnes her. Med rapporten sikter vi mot å gi våre interessenter innsikt i Egmonts globale initiativer og fremskritt ved å kommunisere transparent omkring våre innsatser innen menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, beskyttelse av miljøet og antikorrupsjon.