Logo

RSS Print

Nøkkeltall Publishing Norge


Nøkkeltall Egmont Publishing Norge (heleide selskap)

Tall i 1.000 NOK

2016

2015

Omsetning 1.395.849 1.501.519
Driftsresultat
185.128 217.725
Resultat før skatt
200.704 226.509
Gjennomsnittlig antall årsverk
356 411