Logo

RSS Print

Nøkkeltall Publishing Norge


Nøkkeltall Egmont Publishing Norge (heleide selskap)

Tall i 1.000 NOK

2016

2015

Omsetning 1.527.088 1.501.519
Driftsresultat
212.246 217.725
Resultat før skatt
227.323 226.509
Gjennomsnittlig antall årsverk
437 411