Logo

RSS Print

Miljø og klima

I Egmont er vi bevidste om vores miljøpåvirkning og vi arbejder med dette i vores egen forretning og beder vores leverandører om det samme

Vores arbejde med beskyttelse af miljøet er funderet i vores og vores leverandørers overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter på miljøområdet. Vores leverandører og samarbejdspartnere bliver bedt om at underskrive vores Code of Conduct (LINK), hvor der er krav om at efterleve alle gældende/relevante love og forskrifter. Denne indsats bliver fulgt op på forskellig vis. Gennem Egmonts Social Compliance Programme (LINK) bliver vores leverandører auditeret på baggrund af blandt andet hvordan de håndterer anvendelsen af kemikalier og affald. Hvis der er udfordringer med at overholde Egmonts CoC går vi i dialog med fabrikken for at udbedre dette.

 

Egmonts miljøpolitik

Derudover arbejder vi stadig på vores miljøpolitik for hele koncernen. Formålet med miljøpolitikken er at udforme en miljøpolitik, som kan favne de meget forskellige forretningsområder som Egmont har. Arbejdet med tv - og filmproduktioner i TV2 Norge og Nordisk Film giver andre udfordringer end produktionen af en bog eller et blad til Lindhardt og Ringhof eller Egmont Publishing og derfor har en grundig proces været essentiel. Målet er at have miljøpolitikken færdig i løbet af 2016 og fortsætte implementeringen umiddelbart efter.