Logo

RSS Print

Et godt liv for børn og unge

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en kommerciel del, der driver medievirksomhed og en almennyttig del, der støtter udsatte børn og unge, samt filmformål gennem Nordisk Film Fonden

  • Foto: Anne Prytz Schaldemose

    Foto: Anne Prytz Schaldemose

Den almennyttige vision er at skabe et godt liv for børn og unge ved at støtte deres aktive og engagerede deltagelse i samfundet. Egmont Fonden arbejder i Danmark og i Norge.  I 2015 investerede Egmont Fonden 83,1 mio. DKK i indsatser til gavn for børn og unge.

I det almennyttige arbejde for børn og unge har Egmont Fonden to indsatsområder: 

  • Omsorg: Hjælp til børn og unge med at håndtere livskriser som fx sygdom og død, anbringelse, fængsling af en forælder, vold eller skilsmisse
  • Læring: Indsatser, der styrker børn og unges lyst til læring

Desuden giver Egmont Fonden hvert år gennem programmet En Håndsrækning direkte støtte til udsatte børn, unge og deres familier. Den direkte støtte uddeles gennem fire danske partnerorganisationer og en norsk.

 

Eksempler på støtte i 2015

  • Læring: I 2015 satte Egmont Fonden børn og unge i læringsvanskeligheder på dagsordenen. Egmont Rapporten 2015 stillede skarpt på såkaldte turboforløb – intensive koncentrerede forløb, der med en kombination af faglig og personlig støtte styrker børn og unge, der har brug for en hjælpende hånd for at klare sig godt i skolen. Rapporten viste, at turboforløbene løfter børnene fagligt, og ikke mindst styrker deres tro på sig selv. Egmont Fondens signaturprojekt ’Lær for Livet’, et læringsprogram for anbragte børn, er et godt eksempel på, hvordan turboforløbene kan gøre en afgørende positiv forskel for udsatte børn. Målet med Lær for Livet er inden for en periode på 10 år at sikre, at 1000 anbragte børn er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

  • Skilsmisse: Egmont Fondens partnerskab med Børns Vilkår har bidraget til øget fokus på børnenes tarv i forbindelse med forældrenes skilsmisse.  Gennem konferencer, debatter, analyser og via mediedækning har Egmont Fonden og Børns Vilkår i fællesskab talt barnets sag. Egmont Fonden har desuden støttet udvikling af redskaber til fagprofessionelle og dialogværktøjer til forældrene for at styrke deres samarbejde og mindske risikoen for konflikter mellem forældrene, da forældrenes konflikt kan have meget negative konsekvenser for trivslen hos børn, der oplever skilsmisse.

 

  • En Håndsrækning: I 2015 uddelte Egmont Fonden omkring 9 millioner i direkte støtte til børn og unge gennem programmet En Håndsrækning. Den direkte støtte går til børn, unge og familier, der er udsat økonomisk eller socialt. Den direkte støtte uddeles gennem 5 partnerorganisationer: Dansk Røde Kors, Mødrehjælpen, Landsorganisationen af kvindekrisecentre, Børnehjælpsdagen og Norske Kvinners Sanitetsforening

 

  • Børneinddragelse: I 2015 vedtog Egmont Fonden en strategi for mere og bedre inddragelse af børn og unge. Målet er at styrke udsatte børn og unges livsduelighed og læringspotentiale ved at sikre mere viden om, bedre kanaler for og bedre kompetencer i at inddrage særligt udsatte børn og unge.

Du kan læse mere om Egmont Fonden arbejde på deres hjemmeside

Nordisk Film Fonden

Nordisk Film Fonden er en uafhængig del af Egmont Fonden med egne formål og indsatsområder. Nordisk Film Fonden støtter dygtiggørelse af talenter og dermed fremme af den gode filmfortælling. Nordisk Film Fonden uddelte i 2015 4,7 mio. DKK.