Logo

RSS Print

Antikorruption og whistleblowing

Det er Egmonts politik at drive forretning uden brug af korruption og bestikkelse. Korruption og bestikkelse er kriminelle forseelser, som udsætter Egmont og Egmonts medarbejdere for risiko for retsforfølgelse, bøder og fængsel, og de bringer Egmonts omdømme i fare

For at sikre os, at vores medarbejdere er rustede til at håndtere eventuelle risikable situationer, skal alle nye medarbejdere gennemføre et e-læringsmodul. Modulet introducerer medarbejderne for typiske situationer, de kan blive udsat for, og træner dem i rette måder at håndtere dem på.

Overtrædelse af Egmonts antikorruptionspolitik vil blive anset som alvorlig og vil kunne have disciplinære eller retslige konsekvenser, uanset om overtrædelsen foretages af en medarbejder eller af en samarbejdspartner, der arbejder på vegne af Egmont. Læs mere i vores retningslinjer.

Egmont har også en whistleblowing politik. Den muliggør, at såvel interne som eksterne interessenter kan indberette hvad de anser som ureglementeret adfærd hos medarbejdere eller samarbejdspartnere, og whistleblower sagerne vurderes af en central enhed hos Egmont. Du kan læse mere om whistleblowingpolitikken her.

I 2015 har der ikke været indberetninger til whistleblowingsystemet.