Logo

RSS Print

Egmont som arbejdsplads

Det er af største vigtighed for Egmont at ansætte de rigtige personer og give dem mulighed for at udvikle sig i deres arbejde.

We bring stories to life…Hvad er din historie? Er du en passioneret journalist, kreativ designer, visionær, digital “nørd” eller måske noget helt femte eller sjette? Uanset hvilken baggrund du har, er du velkommen hos Egmont – her er nogle af de ting, du som medarbejder vil møde hos os:

  • Udvikling: Vi byder dig velkommen, inspirerer dig og udfordrer dig! Vi tror på, at de bedste ideer opstår, når vi har frihed til at tænke innovativt. Den frihed opnår vi ved hele at tiden tilpasse os de skiftende vilkår i mediebranchen med de rette værktøjer og den rigtige uddannelse. Hvert år tilbyder Egmont et Master Class program med undervisere fra førende konsulenthuse og mediebureauer. Der kan også opstå mulighed for at rokere mellem forskellige forretningsområder - eller måske endda for at arbejde for Egmont i et af de øvrige 29 lande, vi har selskaber i.
  • Stærk ledelse: En stærk leder fortæller dig ikke, hvordan du skal arbejde – i Egmont vil du blive bedt om at lede et projekt, løse en opgave eller udvikle vores forretning på den måde, du mener, det skal gøres.  I Egmont har vi høje forventninger til vores ledere, og vi måler og udvikler løbende ledelseskvaliteten.  Vores ledere elsker at blive udfordret – og at give dig et klap på skulderen for veludført arbejde.
  • Hele mennesker: Heldigvis har vi alle sammen andre værdier i vores liv end arbejde – men ikke alle trives med den samme balance mellem hjem og arbejde. Den bedste balance er forskellig fra person til person, for vi har alle forskellige prioriteringer og forskellige liv. Hos Egmont er der plads til mange former for balance.
  • Mere end en forretning: Siden 1878 har vi fortalt den gode historie og haft indflydelse på millioner af mennesker gennem bøger, blade, film, TV, undervisningsmateriale osv. Egmont er dog ikke kun en førende mediekoncern i de nordiske lande - vi er også en erhvervsdrivende fond. Hvert år donerer vi en del af vores overskud til at forbedre livet for børn og unge – i 2015 over 10 millioner EUR. Siden 1920 har Egmont doneret ca. 350 millioner EUR til børn og unge.
  • Innovativ forretning: I Egmont kommer du til at arbejde i en mediekoncern med fokus på fremtiden. Vi har en stor digital forretning, som vi til stadighed udvider og udvikler – både gennem opkøb og gennem vores innovationsenheder, der hver dag arbejder på at skabe fremtidens medieløsninger.


Kom og vær med! Og hjælp os med at fortælle den gode historie.

Egmonts uddannelsesprogrammer

Generel Leder Træning er Egmonts obligatoriske ledertræningsprogram for ledere med personaleansvar. Programmets mål er at sikre den generelle ledelseskvalitet i Egmont og samtidig udvikle ledernes evne til at sætte klare mål, motivere medarbejdere og teams, delegere opgaver og ansvar, gennemføre vanskelige samtaler, coaching samt implementering af forandringsprocesser. Programmet har kørt siden 2009 og har blandt andre tiltag været medvirkende til at forbedre ledelseskvaliteten i Egmont betydeligt.

Herudover arrangerer Egmont jævnligt kurser i bl.a. projektledelse, ledelseskommunikation og præsentationsteknik. I 2014 og 2015 har vi også introduceret Egmont Master Class. Egmont Master Class gennemføres i samarbejde med førende konsulenthuse, mediebureauer og håndplukkede forelæsere og har fokus på emner som bl.a. innovation, forretningsudvikling, forretningsmodeller, forandringsledelse og sociale og digitale medier. Formålet med Egmont Master Class er at give Egmonts medarbejdere mulighed for at blive inspireret, trænet og uddannet af lærere og forelæsere fra både ind- og udland.

Klik på play for at se en video om Egmonts Generel Leder Træning og Master Class.

 

People Survey

People Survey er Egmonts årlige medarbejderundersøgelse, der måler medarbejdertilfredshed på mange områder. Medarbejderne evaluerer på områder som bl.a. selskabsledelse, nærmeste leder og dagligt arbejde samt faglig og personlig udvikling.

Resultatet af People Survey 2015 viste, at Egmont har en meget høj andel af tilfredse, motiverede og dedikerede medarbejdere. Samtidig er medarbejderne meget tilfredse med deres arbejdsindhold og med nærmeste leders lederegenskaber. Generelt har medarbejderne vurderet Egmont væsentligt højere end eksterne benchmarks – og vi er stolte af at vide, at vi har så mange gode arbejdspladser med rigtig gode ledere og spændende jobs.