Logo

RSS Print

Code of Conduct og social ansvarlighed

Egmont har i mange år arbejdet med social ansvarlighed og ansvarlig leverandørstyring er en vigtig del af det arbejde. Arbejdet med ansvarlig leverandørstyring udspringer af Egmonts Code of Conduct. Dette dokument rummer krav som både vi selv og vores samarbejdspartnere skal leve op til

Egmonts arbejde med CSR i den operationelle del af forretningen er baseret på compliance med Egmonts Code of Conduct (CoC). Kravene i CoC'en er afstemt med principperne i UN Global Compact og sikrer dermed vores arbejde med de ti principper. Vores CoC opsætter retningslinjer som både vores medarbejdere og leverandører skal følge. De overordnede retningslinjer er:

  • At tilstræbe det højest mulige kvalitetsniveau inden for alle dele af virksomheden verden over;
  • At udvise en etisk og ansvarlig adfærd ved udførelsen af vores arbejde;
  • At støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheder; samt
  • At tage hensyn til miljøet

Ansvarlig leverandørstyring – Egmont Social Compliance Programme

I Egmont arbejder vi med social ansvarlighed gennem ansvarlig leverandørstyring, som er en integreret del af forretningen og har været det længe. Egmonts Social Compliance Programme blev i 2015 etaberet for at sikre et ensartet og acceptabelt niveau af social compliance hos vores leverandører. Programmet har et tosidet fokus på social ansvarlighed og produktsikkerhed og – kvalitet.

Det betyder, at nye og eksisterende leverandører af bøger, magasiner, legetøj og aktivitetsprodukter og licensprodukter skal igennem en auditeringsproces for at blive godkendt til at producere vores og vores licensgiveres produkter. Processen består af tre trin.

Fabrikkerne/trykkerierne bliver udvalgt på baggrund af en generel risikovurdering. Vi har defineret tre forskellige landerisikogrupper, som bygger på generelle betragtninger af de pågældende landes udfordringer. Gruppe et har det højeste risikoniveau og fabrikker/trykkerier, der ligger i disse lande skal have en audit hver 12 måned. Gruppe to har et medium risikoniveau og skal derfor auditeres hver 18-24 måned. Fabrikkerne/trykkerierne i gruppe tre har lavest risiko. Derfor bliver de ikke auditeret efter et fast skema, men ad hoc.

Efter risikovurderingen bliver selve auditen udført af en eller flere auditører. En audit bestilt af Egmont bliver udført med udgangspunkt i Egmonts CoC og fokuserer på blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Alle fabrikkerne/trykkerierne bliver auditeret forud for produktionen for at sikre de lever op til Egmonts CoC.

Vi har fem zero tolerances, som vi ikke accepterer på fabrikker/trykkerier, hvor vores produkter produceres:

  • Intet børnearbejde
  • Intet tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde
  • Ingen voldsomme sundheds og sikkerheds risici, hvor der er risiko for at medarbejderen kan miste liv eller lemmer
  • Overholdelse af kravene for minimumsløn
  • Ingen korruption og bestikkelse

Når/hvis en zero tolerance bliver fundet engagerer Egmont sig med det samme og fabrikken/trykkeriet kommer med i et overvågningsprogram bestående af opfølgende audits for at tjekke, at overtrædelserne af Egmont CoC bliver udbedrede.

Sidste del af processen er evaluering af rapporterne og opsamling på hvilke forbedringer, der skal være fokus på med det samme og indtil næste audit. Du kan finde en oversigt over de generelle resultater fra gruppe et i dette års COP rapport.

I 2015 fik Egmont udført 90 egne audits  og vi reviewede mere end 259 audits udført af anerkendte auditeringsselskaber og ifølge anerkendte internationale standarder.

Du kan læse om Egmonts arbejde med produktsikkerhed og produktkvalitet her