Logo

RSS Print

Samfundsansvar

Egmont har arbejdet med samfundsansvar i mange år og samfundsansvar er en integreret del af, hvordan Egmont driver sin forretning

  • Foto: Martin Bubandt

    Foto: Martin Bubandt

Samfundsansvar forankret siden begyndelsen

Egmonts grundlægger, Egmont Harald Petersen, kom fra beskedne kår, og det glemte han aldrig. For at opfylde hans sidste vilje testamenterede hans familie derfor en del af virksomhedens indtjening til sårbare børn og unge. På denne måde ville familien give noget tilbage til samfundet. Velgørenhedsarbejdet er stadig en stor del af Egmont.

Hvert år donerer Egmont penge til at støtte børn og unge i at skabe et godt liv. Til og med 2016 har Egmont doneret 370 millioner Euro.

 

Egmonts arbejde med samfundsansvar (CSR) 

Egmont arbejder med samfundsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) indenfor fire fokusområder:

  • UN Global Compact
  • Egmont Social Compliance Programme
  • Miljø
  • Antikorruption og - bestikkelse

Derudover, er planen at kigge på Sustainable Development Goals (SDGs) også kaldet Verdensmålene og hvordan Egmont kan supportere arbejdet med Verdensmålene. De fire fokusområder og arbejdet med Verdensmålene vil danne rammen for Egmonts CSR arbejde i 2017-2020. Hvert fokusområde er valgt fordi Egmont kan gøre en forskel og samtidig sikre Egmonts fremtidige succes.

 

Egmont og UN Global Compact

I januar 2013 blev Egmont medunderskriver på United Nations Global Compact. Egmont ser stor værdi i at arbejde inden for rammerne af UN Global Compact og de 10 principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og antikorruption.

Egmont har netop udgivet sin fjerde Communication on Progress (COP) og rapporten kan findes her.