Logo

RSS Print

Samfundsansvar

Samfundsansvar er ikke et nyt ord i Egmonts univers, men er derimod en stor del af vores historie. Arbejdet med samfundsansvar er nu en integreret del af forretningen

Egmonts grundlægger, Egmont Harald Petersen, kom fra beskedne kår, og det glemte han aldrig. For at opfylde hans sidste vilje testamenterede hans familie derfor en del af virksomhedens indtjening til sårbare børn og unge. På denne måde ville familien give noget tilbage til samfundet. Velgørenhedsarbejdet er stadig en vigtig del af arbejdet i Egmont.

 

Egmonts arbejde med samfundsansvar

I tillæg til Egmont Fondens arbejde har Egmonts arbejde med samfundsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) udviklet sig og de fem nuværende fokusområder er:

  • Egmont Social Compliance Programme
  • UN Global Compact
  • Antikorruption – og bestikkelse
  • Miljø inkl. PREPS
  • Sikkert internet

Disse fokusområder er valgt på baggrund af deres vigtighed for at drive en succesfuld forretning og sikre vores fremtidige succes. Vi arbejder med de fem områder inden for de tre P'er i trible bottom line frameworket: People, Planet og Profit.

Vores arbejde med CSR i den operationelle del af Egmont er baseret på compliance. Det betyder, at vores arbejde er funderet i Egmonts Code of Conduct (CoC), som er vores retningslinjer for, hvordan vi selv og vores leverandører og samarbejdspartnere skal agere og er et krav for samarbejde.

 

UN Global Compact

UN Global Compact er en international standard for virksomheders arbejde med CSR og i Egmont ser vi værdi i at arbejde inden for rammerne af de 10 principper. I januar 2013 blev Egmont medunderskriver på United Nations Global Compact og forpligtede sig dermed til de 10 principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og antikorruption. Vi har netop udgivet vores tredje Communication on Progress (COP) i forlængelse af denne commitment og rapporten kan findes her. Med rapporten sigter vi mod at give vores interessenter indblik i Egmonts globale initiativer og fremskridt ved at kommunikere transparent omkring vores indsatser inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og antikorruption.