Logo

RSS Print

Corporate governance

Egmont Corporate Governance rapport 2016.

Corporate Governance i Egmont er baseret på de seneste anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse fra maj 2013 (opdateret i november 2014).

Rapporterne for 2015 og 2016 er alene udarbejdet på engelsk og er tilgængelig her.